Center for Bygningsbevaring Logo

ARKITEKTER

Over Byen Arkitekter ApS
Kløvermarksvej 70 A
DK 2300-København K.
Tlf. 45 3393 0730
www.overbyen.dk  
Speciale: Restaurering og omdannelse

Nøhr & Sigsgaard Arkitekter 
Slotsgade 2, 3. tv
DK-2200 København N
+45 33 13 02 22
www.nsark.dk 
Speciale: Restaurering, renovering og transformation af fredede og bevaringsværdige bygninger. Opførelse af byggeri samt indretning og inventar. 
Udpluk af referencer: Friluftsskolen, Skolen ved Sundet, Amager Fælled Skole og Lundehusskolen.

Aaberg Aritekter
KBHBASE Vest
Otto Busses Vej 5A
OBV028. 4. sal
DK 2450 KBH SV
Tlf. 40508445
www.aabergarkitekter.dk
Speciale: Bygningsrestaurering

Erik Arkitekter A/S
Flæsketorvet 75
DK 1711 KBH V
Tlf: 42 14 70 51
www.ema.dk

Arkitekt maa Nik. Hyllestad
Norsmindevej 112
DK 8340 Malling
Tlf. 86 93 36 65 

Arkitekt Mette Maegaard Nielsens Tegnestue
Nyhavn 3, 2. sal
DK 1051 KBH K
Tlf. 23 43 57 39
E-mail:    
www.mmnark.dk

Krogh madsens Tegnestue
Holkegade nr. 4-6
DK 5600   Faaborg
Tlf. 62632210
E-mail: krogh-madsen.mail.dk
www.arkitekt-mkm.dk

Varmings Tegnestue Aps
Kronprinsessegade 8
DK 1306 KBH K
Tlf. 33 11 22 13
www.varmings-tegnestue.dk

Berings Tegnestue Aps
Kragevigvej 17
DK 4720 Præstø
Tlf. 55 99 55 36
www.arkitektbering.dk

Erik Einar Holms Tegnestue
Eskærvej 23
DK 7870 Roslev
Tlf. 97 57 80 22

Lundqvist Tegnestue Aps
Vinkelvej 1
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 05 06
E-mail: ruth@lundqvist-tegnestue.dk

Rønnow Arkitekter A/S
Strandgade 27 B,2
DK 1401 KBH K
Tlf. 59 44 32 00
www.ra.dk

Arkitekt maa Flemming Aalund
Borgervej 37
DK 2800 Lyngby
Tlf. 45 80 63 90
www.tegnestuen-raadvad.dk 

Tegnestuen Svalebæk Aps
Arkitektfirma mdl Danske Ark
Kiplings Alle' 42
2860 Søborg
Tlf. 45 28 13 06
www.svalebaek.dk
Speciale: Bjælkehuse, restaurering og nye efter oprindelige metoder.

EBD arkitekter Aps
Struensegade 15 a, 2
DK 2200 KBH N
Tlf. 32 96 57 00
www.ebd.dk

Frost Arkitektfirma A/S
Lyngby Hovedgade 10 C
DK 2800 Kgs. Lyngby
www.frost-ark.dk
Tlf.27 11 11 10
Speciale: Renovering og restaurering, transformation og energioptimering

aarhus arkitekterne a/s
Platanvej 31
DK 1810 frederiksberg c 
Tlf. 70 24 40 10
Mobil 45 51 50 93 30
www.aa-a.dk
Speciale: Bevarende lokalplaner og helhedsplaner for kulturarvsinteresser

Sivilarkitekt Poul J. Neubert MNAL, MAA Restaureringsarktekt - antikvar
Konvallveien 10
N 3925 Porsgrunn, Norge
tlf: 0047 - 90 72 76 35 / 35 51 33 93
e-post: neubert@neubert.no

Arkitekt maa Jess Heine Andersen
Strandvej 96
DK 5700 SVendborg
Tlf. 24 25 14 21
E-mail: jess.humle@gmail.com

ARKTO
Tine Olesen Arkitekt maa
DK 3050 Humlebæk
Tlf. 26 83 26 13
www.arkto.dk 

Arkitekterne lykke & nielsen aps
Kostervej 2B
DK-4780 Stege
Tlf: +45 55 81 81 68
Web: www.lykke-nielsen.dk

Arkitema Architects
Rued Langgaardsvej 8
2300 København S
Tlf. 7011 7011
www.arkitema.com
Kgl. Bygningsinspektorat

Dansk Bygningsarv as
Borgergade 111
DK 1300 KBH K
Tlf. 33 33 99 10
www.bygningsarv.dk

E+N Arkitektur A/S (tidliger Exner)
Rømerhus
Skt. Clemens Torv 8
DK 8000 Århus C
Tlf. 86 14 95 00
www.EplusN.dk
Speciale: Bygningsrestaurering

Isager Arktiekter MAA
Kronprinsessegade 32
DK 5000 Odense
Tlf. 66 11 92 25
www.isagerarkitekter.dk
Speciale: Bygningsrestaurering, kirker,
fredede- og bevaringsværdige ejendomme.

Rørbæk og Møller Aps
Thoravej 7, 1. sal
2400 KBH NV
Tlf. 39 40 10 11
www.r-m.dk

Drachmann Arkitekter
Fæstningens Materialgård
Frederiksholms Kanal  30
1220 København K
Tel. +45 34 11 11 01 / Tel. +45 21 23 81 10
https://drachmann-arkitekter.dk/home/ 
Speciale: Restaurering, konservering, transformation og nybyggeri i historisk kontekst.

Kullegaard A/S
Kanalstræde 10, 2 sal
4300 Holbæk
Tlf. 59431741
&
Trekronergade 149 B, 1. tv.
2500 Valby
Tlf. 32841741
www.kullegaard.dk
Speciale: Specialister med mange års erfaring i restaurering og ombygning af bevaringsværdige og fredede bygninger. Udpluk af referencer: Aggersvold Gods, Dragsholm slot, Frydendal Kirke, Kaalund Kloster og Skamstrup Præstegård. På vores hjemmeside kan du se mange flere spændende projekter.

Bonde Ljungar Arkitekter
Præstebuen 6
5592 Ejby
tlf. +45 35 37 17 08
www.blark.dk
Speciale: Restaurering bl.a. kirker

Tegnestuen LANDHUS Aps
Torben Oxbøl
Bygningskonstruktør BTH
Skovsbjergvej 7B
Gl.Rye
DK 8680 Ry
Tlf. 21163555
www.landhus.dk
Speciale: Gamle huse, håndværk og materialer, bevaring, ombygning og istandsættelse.

NB Tegnestuen ApS
Arkitekter M.A.A
Vester Strandsbjerg 4a
6950 Ringkøbing
Vesterbrogade 67 4.sal.
1467 København V
Tlf. 97322100
www.nbtegnestuen.dk 
Speciale: Arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, samt kirker og relaterede bygninger dertil, i hele landet.

architect10
Rolf B. Mulde – Jørgensen, arkitekt maa.  msb.
Klostergade 10
3230 Esrum
Tlf. + 45 2278 7106
www.architect10.dk
Speciale: Stop af opstigende fugt, differentieret facadebehandling – restaurering af historiske bygninger – renovering, efterisolering og transformation af bygninger fra erhverv til bolig etc.Skånsom afrensnings metode i forbindelse med in- & eksteriør.
Istandsættelse af eksisterende bygninger med øje for et sundere indeklima og bevarelse af kulturejendomme – fredede- og bevaringsværdige bygninger.

Rüter Würtzen arkitekter I/S
Nyhavn 3, 2 sal
DK 1051 Kbh K
Tlf. 33 32 72 72 / 40 41 85 41
www.rwarkitekter.dk

Bornebusch Tegenstue A/S
Sølvgade 38 H
DK 1307 Købenahvn K
Tlf. 33 13 35 19
www.bornebusch.dk

Brüel & Nørgaard arkitekter MAA/DAV
Langebækgårdvej 3
DK 4772 Langebæk
Tlf. 55 39 68 60
www.bruel.com

Fogh &Følner Arkitektfirma A/S
Kulsviervej 150
DK 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45 93 40 20
www.fogh-folner.dk
Restaurering m.m.

sbs rådgivning a/s
Kigkurren 8 M, 3 sal
DK 2300 KBH S
Tlf. 82 32 25 00
www.sbsby.dk

Constructing Architect og
bygningskonstruktør

Torben Hvid Rasmussen
Ternevej 3
DK 4000 Roskilde
Tlf. 46360354 - 20184009 - Fax. 46360369
e-mail: torben.rasmussen@mail.tele.dk

Marcuri Arkitekter
MAA Danske ARK
Store Kongensgade 6 A
DK 2200 KBH N
Tlf. 40944441
www.marcomercuri.dk

Arkitektfirmaet Bahl Gl. Skole
v/arkitekt m.a.a. Henning Jensen
Sønderbyvej 51
6855 Outrup
Tlf. 75 25 13 00
Mobil 2194 2345
www.abgs.dk
Speciale: lokalplanlægning, save-vurdering,
vejledning

Birgit Veje Arkitekter MAA
Mosevænget 41, 8920 Randers NV
Mobil: +45 28 49 86 10

Freddie Rådg. Arkitektfirma
Medl. Danske Ark
Arkitekt MAA på Vintappergaarden
Lyngbyvej 485
DK 2820 Gentofte
Tlf. 33 11 01 51
www.freddie.dk 
arkitektfirma@freddie.dk
Speciale: Byggeteknisk og arkitektonisk
rådgivning herunder energirådgivning i
anvendelse af klassiske byggematerialer og
ældre bygge´metoder.

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen
Arkitekt m.a.a. Jesper Herbert-Nielsen
Algade 59
DK - 4760 Vordingborg
Tlf.: 55 34 10 30
www.arp-nielsen.dk

Schødt A/S
Lersø Parkallé 40
DK 2100 København Ø
Tlf. 33 93 15 50
www.schodt.dk 
Speciale: Byggerådgivning, byggeteknisk rådgivning, renovering og vedligeholdelsesplaner

Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S
Skovvejen 46 i
8000 Århus C
T: 86 13 89 00
F: 86 19 85 00
www.vmb-arkitekter.dk

Arkitekt Leif Høgh
Vejrmøllegården 8
DK 9550 Mariager
Tlf.40 17 17 83
E-mail: leif@l-hoegh.dk
Speciale: Restaurering og renovering

Brøgger Arkitekter
Værkmestergade 25
DK 8000 Aarhus C
Tlf. 86 76

Birgit Veje Arkitekt maa
Mosevænget 41
8920 Randers NV
Tlf.28 49 86 10 
www.birgitveje.dk
Speciale: Restaurering og nænsom
bygningsbevaring

Arkitekt m.a.a.
John Kronborg Christensen
Købingsmarkvej 40
DK 6430 Nordborg
Tlf. 74 49 16 60
www.john-kronborg.dk
Speciale: Fredede bygninger - især på Als og
konsulent for Kulturstyrelsen

Creo Arkitekter A/S
Østerbro 5, 1. sal
DK 5000 Odense C
Tlf. 66 11  59 11
www.creoarkitekter.dk

Arkitekt Jarl
Henrik Joachim Jarl
Morsbølvej 80 c
7200 Grindsted
www.arkitektjarl.dk
Tlf. 29 79 25 80
Speciale: Restaurering af boliger og  fredede bygninger. Energirenovering og tilstandsvurdering.

Over Byen Arkitekter ApS
Ny Østergade 10, 5. sal
DK 1101-København K.
Tlf. 45 3393 0730
www.overbyen.dk 
Speciale: Renovering og transformation.'

Christina Kjerulffs Tegnestue
Arkitekt maa
Torvet 5, st.tv,
5970 Ærøskøbing
Tlf. 31144492
www.artifo.dk
Speciale: Renovering, restaurering, rådgivning ved huskøb, tilbygninger og ombygninger m.v.

Plan 1 arkitekter a/s 
Svanemosegårdsvej 9 A
DK - 1967 Frederiksberg C
Tlf.: 35 39 11 99
Hjemmeside: www.plan1.dk
Speciale: Restaurering, renovering og revitalisering af den eksisterende bygningsmasse.

P+P arkitekter a/s
Kystvejen 17, 5. sal
8000 Århus
Telefon 86 18 50 00
og
Jernbanegade 11, st.
7700 Thisted
Tlf. 97 91 19 90
www.pplusp.dk

C & W Arkitekter A/S
Kullinggade 31 E
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 47 20
www.cw-arkitekter.dk
Speciale: Bygningsrestaurering, kirker og renovering af fredede- og bevaringsværdige ejendomme.

GPP Arkitekter A/S
Grønnegade 68
8000 Århus C
Tlf. 70224211
www.gpp.dk
Speciale: Renovering og restaurering af bevaringsværdige bygninger, byhuse, herregårde mv

Krydsrum Arkitekter
e+ a/s
Kigkurren 8M, 1
DK 2300 København S
Tlf. 39 31 05 60 
www.krydsrum.dk
Speciale: Transformation, helhedsrenovering, bygningsrestaurering

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
AARHUS
Mejlgade 7
8000 Århus C
Tlf. 86130633

KØBENHAVN
Flæsketorvet 75, 3
1711 KBH K
Tlf. 86130633

AALBORG
Hasserisvej 165
DK 9000 Aalborg
Tlf. 86130633

www.kjaerrichter.dk
Specialer: Opgaver indenfor arkitektonisk kulturarv. Restaurerings- renoverings- og transformationsopgaver på bevaringsværdige og historiske huse.

H+ARKITEKTER A/S
Hillerødgade 30B
DK 2200 København N
Tlf. 3393 2266
http://www.hplus.dk 
Speciale: Transformation, renovering, indretning med specialtilpasset inventar, bygningssyn ogbyggeledelse

Jonas Karstens Brandt Arkitekt MAA
Holsteinsgade 48, 2.tv
2100 København Ø
Tlf: 61 71 60 42
e-mail: jkarstensbrandt@gmail.com
Specialer: Bindingsværk og senmodernistisk 1950’er-arkitektur. Erfaring med boliger, museer og oplevelsesinstitutioner.

RUM as
Emil Møllers Gade 41B
DK 8700 Horsens
Tlf. 79 43 34 00
www.rum.as
Speciale: Transformation, renovering, restaurering, bygningssyn, byggeledelse og nybyggeri

Dissing & Weitling
Artillerivej 86, 3. tv
DK 2300 KBH S
Tlf. 32 83 50 00
www.dw.dk 
Speciale: Kulturarv, transformation, Arne Jacobsens arkitektur samt mobilitetsløsninger og nybyg i historisk kontekst. 
Udvalgte referencer: Danmarks Nationalbank, Folketinget, Ny Carlsberg Glyptotek og Københavns Universitet.

Tilgængelighed / elevatorer

Alevator
Æblegården, Næstvedvej 60
DK 4180 Sorø
Tlf. 70 70 20 18
www.alevator.dk
Speciale: Etablering af elevatorer i eksisterende ejendomme

Formålet med oversigten over rådgivere er, at de husejere der ønsker et bestemt arbejde udført som en nænsom bygningsrestaurering, kan finde frem til erfarne rådgivningsfirmaer.

De firmaer der er med i rådgiveroversigten har interesse for og erfaring med fredede- og bevaringsværdige bygninger.

Firmaerne er ikke eksaminerede eller godkendte af Center for Bygningsbevaring, men vi har et godt og tæt samarbejde med en del af dem.

Optagelse i oversigten er gratis. Center for Bygningsbevaring påtager sig dog intet ansvar overfor oversigtens firmaer, de oplysninger de giver eller kvaliteten af de arbejder de udfører.