Center for Bygningsbevaring Logo

Den 2. december bød vi stort velkommen til vores nye kollega Adam Duus-Boolsen.

Adam er uddannet arkitekt og har et stort og solidt kendskab til fredede bygninger, som han har arbejdet med i de sidst 15 år. Adam har taget vare på den nationale scene på Kgs. Nytorv og senest har han gennem en årrække været ansat i Slots og Kulturstyrelsen med ansvar for vedligeholdelsen af nogle af landets fornemste ejendomme, lige fra definering af bærende bevaringsværdier over udførelse af bygningssyn og formulering af langsigtede handlingsplaner til projektering og projektledelse af vedligeholdelses-, genoprettelses- og ombygningsprojekter. Vi glæder os til samarbejdet!