Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUS - SAVE REGISTRERING 2024 – onsdag den 06. marts i RAADVAD

Center for Bygningsbevaring i Raadvad udbyder på opfordring dette SAVE kursus, der giver deltagerne et overblik over SAVE-metoden og dens redskaber og de faglige overvejelser, der ligger til grund for metodens endelige vurdering og argumentation for de udpegede bevaringsværdier. Registrering, vurdering og argumentation af bygninger og miljøer kan sikre overblikket i de områder af kommunen, hvor bevaringsværdige bygninger og helheder endnu ikke er kortlagt, eller hvor en tidligere registrering skal revideres.

 

På kurset vil deltagerne blive præsenteret for både SAVE metoden og SAVE vejledningen, som den tidl. Kulturarvsstyrelse har udgivet, samt for den nationale database over fredede og bevaringsværdige bygninger: FBB.

Undervisningen vil indeholde eksempler fra gennemførte SAVE projekter, hvor metoden har dannet grundlag for lokalplanlægning og/eller opdatering og videreudvikling af tidligere kommune-, kulturmilø- og kulturarvsatlas.

Kursusdagen vil indeholde teori, oplæg med erfaringer fra praksis og workshop med cases, hvor deltagerne kan prøve kræfter med SAVE enkeltbygningsregistreringens karaktergivning og de bagvedliggende overvejelser.

Kursusdagen kan følges op senere, hvis der er behov for at diskutere problemer der måtte dukke op, når registratorerne selv går i gang. Underviserne kan bestilles til at være behjælpelig med at fastlægge et vurderingsniveau, med hensyn til den bevarings- og vedligeholdelsestilstand samt byggeskik, der gør sig gældende i registratorens kommune.

Program
Link til program (pdf)

Kompendier 
SAVE vejledningen, SAVE registreringsskemaer, Bevaringsværdige Bygninger – Sikring af bevaringsværdier

Målgruppe 
Medarbejdere ved en kommune eller et museum, der skal i gang med SAVE registrering og udpegning af bevaringsværdige bygninger, enten selv eller sammen med eksterne konsulenter.

Sted
Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby

Dato: 
Onsdag den 06. marts  
1. kursusdag – teori og workshop.

Kurset kan også afholdes som bestillingskursus ude af huset hos en kommune eller en tegnestue. 

Antal deltagere
15 deltagere

Pris for kursusdeltagelse 
4.900 ex. moms

Tilmeldingsfrist 
28. februar

Tilmelding
www.bygningsbevaring.dk/tilmelding

Undervisere 
Anne Lindegaard, restaureringsarkitekt maa, Center for Bygningsbevaring
Dorthe Bendtsen, restaureringsarkitekt maa, konsulent, Center for Bygningsbevaring

Kontaktperson
Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: alin@bygningsbevaring.dk