Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUS - SAVE registrering 2023

Center for Bygningsbevaring i Raadvad udbyder på opfordring dette SAVE kursus, der giver deltagerne et overblik over SAVE-metoden og dens redskaber og de faglige overvejelser, der ligger til grund for metodens endelige vurdering og argumentation for de udpegede bevaringsværdier. Registrering, vurdering og argumentation af bygninger og miljøer kan sikre overblikket i de områder af kommunen, hvor bevaringsværdige bygninger og helheder endnu ikke er kortlagt, eller hvor en tidligere registrering skal revideres.

På kurset vil deltagerne blive præsenteret for både SAVE metoden og SAVE vejledningen, som den tidl. Kulturarvsstyrelse har udgivet, samt for den nationale database over fredede og bevaringsværdige bygninger: FBB.

Undervisningen vil indeholde eksempler fra gennemførte SAVE projekter, hvor metoden har dannet grundlag for lokalplanlægning og/eller opdatering og videreudvikling af tidligere kommune-, kulturmilø- og kulturarvsatlas.

Kursusdagen vil indeholde teori, oplæg med erfaringer fra praksis og workshop med cases, hvor deltagerne kan prøve kræfter med SAVE enkeltbygningsregistreringens karaktergivning og de bagvedliggende overvejelser.

Kursusdagen kan følges op senere, hvis der er behov for at diskutere problemer der måtte dukke op, når registratorerne selv går i gang. Underviserne kan bestilles til at være behjælpelig med at fastlægge et vurderingsniveau, med hensyn til den bevarings- og vedligeholdelsestilstand samt byggeskik, der gør sig gældende i registratorens kommune.

Program

SAVE kursus Raadvad 2023 - program  (pdf)

Kompendier 

SAVE vejledningen, SAVE registreringsskemaer, Bevaringsværdige Bygninger – Sikring af bevaringsværdier

Målgruppe

Medarbejdere ved en kommune eller et museum, der skal i gang med SAVE registrering og udpegning af bevaringsværdige bygninger, enten selv eller sammen med eksterne konsulenter.

Sted

Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby

Dato

1. kursusdag – teori og workshop.
Tirsdag den 31. oktober

Antal deltagere

15 deltagere

Pris for kursusdeltagelse

4.900 ex. moms

Tilmeldingsfrist

17. oktober 2023

Tilmeldig

www.bygningsbevaring.dk/tilmelding

Undervisere

Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Dorthe Bendtsen, arkitekt maa, konsulent, Center for Bygningsbevaring

Kontaktpersoner

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: