Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUS - SAVE registrering 2021

Center for Bygningsbevaring i Raadvad udbyder på opfordring dette SAVE kursus, der giver deltagerne et overblik over SAVE-metoden og dens redskaber og de faglige overvejelser, der ligger til grund for metodens endelige vurdering og argumentation for de udpegede bevaringsværdier. Registrering, vurdering og argumentation af bygninger og miljøer kan sikre overblikket i de områder af kommunen, hvor bevaringsværdige bygninger og helheder endnu ikke er kortlagt, eller hvor en tidligere registrering skal revideres.

På kurset vil deltagerne blive præsenteret for både SAVE metoden og SAVE vejledningen, samt for den nationale database over fredede og bevaringsværdige bygninger: FBB. 

Undervisningen vil indeholde eksempler fra gennemførte SAVE projekter, hvor metoden har dannet grundlag for lokalplanlægning og/eller opdatering og videreudvikling af tidligere kommune-, kulturmilø- og kulturarvsatlas.

Kursusdagen vil indeholde teori, oplæg med erfaringer fra praksis og workshop med cases, hvor deltagerne kan prøve kræfter med SAVE enkeltbygningsregistreringens karaktergivning og de bagvedliggende overvejelser.

Kursusdagen kan følges op senere, hvis der er behov for at diskutere problemer der måtte dukke op, når registratorerne selv går i gang. Underviserne kan bestilles til at være behjælpelig med at fastlægge et vurderingsniveau, med hensyn til den bevarings- og vedligeholdelsestilstand samt byggeskik, der gør sig gældende i registratorens kommune.

Program
Se program for kursusdagen HER (pdf)

Kompendier  
SAVE vejledningen (USB), SAVE registreringsskemaer,  Bevaringsværdige Bygninger – Sikring af bevaringsværdier (USB)

Målgruppe
Medarbejdere ved en kommune eller et museum, der skal i gang med SAVE registrering og udpegning af bevaringsværdige bygninger, enten selv eller sammen med eksterne konsulenter.

Sted:
Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby

Dato:
1. kursusdag – teori og workshop. Tirsdag den 05. oktober 2019

Antal deltagere:
Min. 14 deltagere

Pris for kursusdeltagelse
3.900kr ex. moms

Tilmeldingsfrist
Tirsdag  den 21. september 2021

Tilmeldig
Deltagerens navn, kommunens eller museets  navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cvr. nummer og EAN nummer sendes til: info@bygningsbevaring.dk

Undervisere:
Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Dorthe Bendtsen, arkitekt maa, konsulent, Center for Bygningsbevaring
Troels Søe, arkitekt maa og projektleder, Center for Bygningsbevaring