Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUS - SAVE registrering

Center for Bygningsbevaring i Raadvad udbyder på opfordring dette SAVE kursus, der giver deltagerne et overblik over SAVE-metoden og dens  redskaber og de faglige overvejelser, der ligger til grund for metodens endelige vurdering og argumentation for de udpegede bevaringsværdier. Registrering, vurdering og argumentation  af bygninger og miljøer kan sikre overblikket i de områder af kommunen, hvor bevaringsværdige bygninger og helheder endnu ikke er kortlagt, eller hvor en tidligere registrering skal revideres.

På kurset vil deltagerne blive præsenteret for både SAVE metoden og SAVE vejledningen, som den tidl. Kulturarvsstyrelse har udgivet, samt for den nationale database over fredede og bevaringsværdige bygninger: FBB. 

Undervisningen vil indeholde eksempler fra gennemførte SAVE projekter, hvor metoden har dannet grundlag for lokalplanlægning og/eller opdatering og videreudvikling af tidligere kommune-, kulturmilø- og kulturarvsatlas.

Kursusdagen vil indeholde teori, oplæg med erfaringer fra praksis og workshop med cases, hvor deltagerne kan prøve kræfter med SAVE enkeltbygningsregistreringens karaktergivning og de bagvedliggende overvejelser.

Kursusdagen kan følges op senere, hvis der er behov for at diskutere problemer der måtte dukke op, når registratorerne selv går i gang. Underviserne kan bestilles til at være behjælpelig med at fastlægge et vurderingsniveau, med hensyn til den bevarings- og vedligeholdelsestilstand samt byggeskik, der gør sig gældende i registratorens kommune.

Kompendier  
SAVE vejledningen (USB), SAVE registreringsskemaer,  Bevaringsværdige Bygninger – Sikring af bevaringsværdier (USB)

Målgruppe
Medarbejdere ved en kommune, der skal i gang med SAVE registrering af kommunens bevaringsværdige bygninger, enten selv eller sammen med eksterne konsulenter.

Sted:
Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby

Dato:
1. kursusdag – teori og workshop. Torsdag den 07. februar 2019

Antal deltagere:
Min. 14 deltagere

Pris for kursusafholdelsen inkl. forberedelse og kompendier
3.900kr ex. moms

Tilmeldingsfrist
Torsdag  den 17. januar 2019

Tilmeldig
Deltagerens navn, kommunens navn, kommunens adresse, telefonnummer, e-mail, cvr. nummer og EAN nummer sendes til: info@bygningsbevaring.dk

Undervisere:
Anne Lindegaard, arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Dorthe Bendtsen, arkitekt maa, konsulent, Center for Bygningsbevaring
Vera Noldus, arkitekturhistoriker og projektleder, Center for Bygningsbevaring