Center for Bygningsbevaring Logo

 

NYANSÆTTELSE
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Birte Skov fra 18. april indgår i gruppen af fagfolk i Center for Bygningsbevaring i Raadvad.

Birte kommer fra en stilling som chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, hvor hun har været ansat i fredningskontoret i over 12 år.  Birte er uddannet restaureringsarkitekt og har før jobbet i Kulturstyrelsen været ansat i 20 år på Varmings Tegnestue.

Birte spænder fagligt bredt, men hendes primære arbejdsopgaver vil være i forbindelse med værdisætning- og genanvendelsespotentiale på fredede ejendomme, restaureringsopgaver, handlingsplaner samt frednings- og bevaringsanalyser. Birte er en garvet formidler både i skrift og tale og skal tillige indgå som underviser og foredragsholder på CfB’s kurser, konferencer mm.

Birte har været forfatter til bygningsregistranter og bøger om bygningshistoriske emner samt faglige artikler til f.eks. Bygningsarkæologiske studier. Hun har desuden forskellige tillidshverv, bl.a. sidder hun i følgegruppen for www.byggefilm.dk og i bestyrelsen for arbejdsrefugiet Ørslev Kloster og Selskabet for Arkitekturhistorie.