Center for Bygningsbevaring Logo

Lokaleudlejning

Center for Bygningsbevaring holder til i en af Danmarks ældste industribygninger, Den gamle Knivfabrik i Raadvad, med en pragtfuld beliggenhed midt i Jægersborg Dyrehave. Vi råder over tre dejlige kursuslokaler, som vi selv benytter i stor udstrækning til undervisningsformål. Vi har ofte fået forespørgsler om, hvorvidt det er muligt at leje undervisningslokalerne til faglige arrangementer inden for almindelig kontortid, hvilket vi nu åbner mulighed for.

Det bliver muligt at tilvælge et foredrage ved en af centerets medarbejdere som opstart på dagen. I særlige tilfælde kan der arrangeres besøg i et af værkstederne eller på Eremitageslottet, som ligger i gåafstand fra Knivfabrikken. Dette aftales individuelt og afhængigt af årstid m.v.

I forbindelse med mødet kan vi tilbyde morgenmad, formiddags- og/eller eftermiddagskaffe og te med kage samt frugt og vand. Frokost bestilles udefra eller serveres på Raadvad Kro, der ligger to minutters gang fra Knivfabrikken.

Der er desværre ikke tilgængeligt for kørestolsbrugere idet adgang til 1. sal på Knivfabrikken foregår via en stor hovedtrappe.

Lokalerne lejes kun ud til faglige arrangementer inden for almindelig kontortid.

Det store mødelokale
Det lille mødelokale 
Det lange mødelokale