Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 9
Vinduesrestaurering

Afholdes i Raadvad
Onsdag d. 11. oktober 2017 (teori og workshop)

PROGRAM som pdf

På trods af de mange vinduesudskiftninger, der er foretaget i de seneste årtier, er der stadig bevaret mange originale vinduer i Danmark. Der er god grund til at passe godt på disse vinduer – ikke kun fordi de er fremstillet i en materialekvalitet og konstruktion, der langt overgår de fleste nyere vinduer, men også fordi de nu betragtes som en uerstattelig del af vores bygningskultur. Det gør de blandt andet på grund af den store variation i de ældre vinduers udformning, profiler, beslag og rudeglas. Ikke alene er de smukke og holdbare, de kan også energiforbedres, så de isolerer bedre end termoruder, og så er det billigere at vedligeholde dem end at skifte dem ud!

Blyholdig maling på gamle vinduer betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre at vedligeholde og istandsætte vinduerne på en måde, der er arbejdsmiljømæssig acceptabel. Det har vist sig, at det er muligt at istandsætte gamle vinduer, der indeholder blyholdig maling, efter en ikke-støvende metode, der løser de miljømæssige og arbejdsmiljømæssige problemer på en enkel og naturlig måde. Metoden er konkurrencedygtig både sammenlignet med en eventuel udskiftning af vinduerne og i forhold til en normal istandsættelse, der ofte tager meget lang tid og kræver et stort udstyr. På kursusdagen gennemgås en uvildig vurdering af bevaringsværdi, lyd,- lys- og energiforhold samt totaløkonomi på en vinduessag, hvor beboerne og siden de kommunale myndighederne, havde sagt nej til en vinduesudskiftning.

I workshoppen kan kursisterne prøve afrensning med den ikke-støvende metode, reparationsmetoder, udtagning og genisætning af gamle glas samt korrekt maling med linoliemaling.

Dato
Onsdag d. 11. oktober 2017

Tidspunkt
09.00 - 16.00

Sted
Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
DK 2800 Kgs. Lyngby

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen -er du for sent ude, så ring og spørg om der er ledige pladser.

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Kursusdagen koster kr. 3.900 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til museumsfolk, arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte:
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Søren Vadstrup, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring og lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Mikkel Thomsen, Energiforsatsgruppen i Glarmesterlauget
Anders Bæhr Nielsen, bygningssynsleder, Center for Bygningsbevaring

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard
Center for Bygningsbevaring
Tlf. 45 96 99 90