Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 8
Murerarbejder – kalk, mørtel, murværk og puds

Afholdes i Glostrup
Torsdag d. 5. oktober 2017 (teori og workshop)

PROGRAM som pdf

Kalk, mørtel, mursten og puds har været kendt og anvendt i Danmark i over 800 år, og alligevel er der fremkommet ny viden, der har forbedret holdbarhed af materialerne, og dermed også drift og vedligeholdelse af ældre bygninger.

Det er helt afgørende for et godt resultat, at man har et godt kendskab til de forskellige materialer og mørteltyper, der findes, og en viden om, hvad der kan anvendes i hvilke sammenhænge. Man kan vurdere f.eks. en kalkmørtel i forhold til en lang række forskellige egenskaber: mekanisk styrke, trykstyrke, bøje-trækstyrke, elasticitet, fugtkemiske egenskaber, kapillarsugning, udtørring, frostfasthed, håndværksmæssige egenskaber, bearbejdning og vedhæftning samt hærdningsmønster og -hastighed. Alle disse forskellige egenskaber er ofte genstand for store diskussioner imellem de forskellige fagfolk, der har helt forskellige krav til den anvendte mørtel.

Kursusdagen indledes med en teoretisk opsummering af de forskellige materialer og sætter dem i relation til, hvad der er bedst for huset. De nyeste normer gennemgås. Kursusdagen omhandler tillige kvalitetsvurdering af murerarbejder – hvad skal man se efter på et tilsyn?

Hvordan finder man frem til den oprindelige mørtelsammensætning, og hvordan rammer men den korrekte farve på en mørtel ved en restaureringsopgave?

I workshoppen bliver der mulighed for selv at blande mørtel og at lave forsøg med opmuring, almindelige fuger, brændte fuger, pudsning og kalkning med nogle af de traditionelle murermaterialer, der oftest anvendes til bygningsrestaurering.

Sted
NEXT KBH
Fabriksparken 31
DK 2600 Glostrup

Dato
Torsdag d. 5. oktober 2017

Tidspunkt
09.00 - 16.30

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen - er du for sent ude, så ring og spørg om der er ledige pladser.

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Kursusdagen koster kr. 3.900 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, museumsfolk og andre, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Jørgen Tilbæk Petersen, murerfaglærer, NEXT.KBH.
Jørn Bredal-Jørgensen, lektor, Konservatorskolen

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard
Center for Bygningsbevaring
Tlf. 45 96 99 90