Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 7
Facaderestaurering

Afholdes i Raadvad
Onsdag d. 27. september 2017 (teori)

PROGRAM som pdf

Kursusdagens indhold spænder lige fra materialer og metoder, som typisk anvendes til restaurering af både blank og pudset murværk, til skadetyper, afrensningsmetoder, nypudsning og genpudsning, samt hvordan man reparerer og rammer den rigtige farve igen.

På mange ældre, murede huse er der en rig tradition for at udsmykke og fremhæve facadernes forskellige elementer som gesimser, sokkel, vandrette bånd og fordakninger og indfatninger ved vinduer og døre. Udsmykningerne blev typisk udført i natursten og opsat på fornemme bygninger, men efter industrialiseringen i 1800-tallet blev støbte og massefremstillede facadedekorationer almindelige og benyttet på alt fra etageejendomme til stationsbygninger og borgerskabets villaer.

Kursusdagen omhandler restaurering og genskabelse af både naturstens- og støbte dekorationer. Hvordan registrerer og vurderer man omfanget af skader? Skal man reparere, nyhugge eller genstøbe eller måske bare konservere? Børsen i København inddrages som case. Den er kompliceret med forvitrede sandstensfigurer, generelle saltproblemer og en skalmur, der er over 100 år gammel – skal sådan en bevares, eller kan den fjernes?

Der er indlagt besøg i stenhuggerværkstedet i Raadvad.

Dato
Onsdag den 27. september 2017

Tidspunkt
09.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen - er du for sent ude, så ring og spørg om der er ledige pladser.

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Kursusdagen koster kr. 3.900 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til museumsfolk, arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Søren Vadstrup, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring og lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Albert Algreen-Petersen, arkitekt maa. Ph.d.-studerende, Kunstakademiets Arkitektskole
Stig Andersen, Raadvad Stenhuggeri
Marianne Petersen, Akanthus Stenkonservering
Leif Hansen, LH Arkitekter

Sted
Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
DK 2800 Kgs. Lyngby

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard
Center for Bygningsbevaring
Tlf. 45 96 99 90