Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 6
Tagbelægning med skifer, kobber, zink og bly

Afholdes i Gladsaxe
Torsdag d. 21. september 2017 (teori og workshop)

PROGRAM som pdf

Skifer- og kobbertage samt inddækninger og skotrender m.m. i zink forekommer ofte på listen over problemsager, som Raadvads Bygningssyn ser igen og igen. De gamle skifertage, der blev lagt for over 100 år siden, er ofte utætte, men hvornår er det påkrævet med en udskiftning, og hvornår kan man nøjes med reparationer og partiel omlægning? Hvilke krav skal man stille til et nyt skifertag? Hvordan lægger man et kobbertag korrekt, og hvad skal man se efter på et tilsyn?

Hvordan beskrives og udføres f.eks. reparationer på – eller en ny – skotrende eller inddækning i zink korrekt, så utætheder og skader undgås?

På kursusdagen gennemgås nogle af de typiske skader, fejl og mangler, og i workshoppen vises, hvordan den korrekte udførelse skal se ud, og hvad man skal se efter på et tilsyn.

Kursusdagen byder også på et indlæg fra en kobberdækker med mange års erfaring både fra udførelsen af kobberdækkeropgaver og fra syns- og skønssager.

På kursusdagen hører vi også om reparationer og anvendelse af bly, som det i nogle tilfælde er lovligt at anvende på fredede bygninger.

Kursisterne får mulighed for at afprøve nogle af processerne i skolens værksted og får materialeprøver med hjem.

Sted
TEC Gladsaxe
VVS
Tobaksvej 15-19
DK 2860 Søborg

Dato
Torsdag d. 21. september 2017

Tidspunkt
09.00 - ca.16.30

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Kursusdagen koster kr. 3.900 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til museumsfolk, arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Michael Brandtberg, faglærer, TEC Gladsaxe.
Anders Bæhr Nielsen, bygningssynsleder, Center for Bygningsbevaring
Brian Toft, kobberdækker, syns- og skønsmand, Toft Kobber

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard
Center for Bygningsbevaring
Tlf. 45 96 99 90