Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 5
Tagrestaurering: tegl-, skifer-, tyndplade- og stråtag

Afholdes i Raadvad og på Frederiksdal Slot
Onsdag d. 13. september 2017 (teori og workshop)

PROGRAM som pdf

Tegltage, skifertage og stråtage er en markant del af vores bygningskultur, som det er vigtigt at bibeholde. Gamle tage kræver jævnligt eftersyn og vedligeholdelse. Til gengæld kan både et tegltag og et skifertag holde i op til 100 år, og udskiftning af enkelte skadede sten eller plader kan være tilstrækkeligt, så man ikke behøver at skifte hele taget. Stråtage holder i bedste fald kun den halve tid af de to andre tagtyper og er mere brandbart, men til gengæld vejer det ikke helt så meget, og det tilpasser sig let både skæve og forskudte tagværker.

Kursusdagen omhandler generelle forhold om tage, tagværker, råd og svamp, skorstene, tagomlægninger, undertage, inddækninger, kviste, skorstene, tagrender og tagnedløb. På kursusdagen kommer vi ind på kulturhistorie, materialer, patinering, undertag, skader og energioptimeringsmetoder for især tegltage, skifertage og stråtage, men også tyndpladetage omtales.

Eftermiddagens to workshops omhandler kvalitetssikring af både strå, tegl og skifer samt anvisning på korrekt oplægning, undertag m.m.

Sted
Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
DK 2800 Kgs. Lyngby

Praktik
Slots- og Kulturstyrelsens genbrugslager på Frederiksdal Slot
Hummeltoftevej 187
2830 Virum

Dato
Onsdag d. 13. september 2017

Tidspunkt
09.00 - ca.16.30

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen.

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Kursusdagen koster kr. 3.900 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til museumsfolk, arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Undervisere:
Søren Vadstrup, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Anders Bæhr Nielsen, bygningssynsleder, samt tømrer og bygningskonstruktør, Center for Bygningsbevaring
Fleming Grøfte, tækkemand

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard
Center for Bygningsbevaring
Tlf. 45 96 99 90