Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 4
Brandsikring og tilgængelighed i historiske huse

Afholdes i Raadvad
Tirsdag d. 22. august 2017 (teori)

PROGRAM som pdf

Brandsikring i historiske huse er et højaktuelt emne. Over 35 fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser andre steder? Hvad er ejernes udfordringer i forhold til forsikringen, og kan man sikre sig med en brandstrategi? Kursusdagen giver et bud på, hvordan man kan foretage en projektgennemgang og brandteknisk dimensionering i samarbejde med en ingeniør, og kommer ind på myndighedernes håndtering og krav i forbindelse med restaurering eller genopførelse efter en brand i en fredet ejendom.

Tilgængelighed i historiske huse er også et emne, der bliver mere og mere aktuelt bl.a. i forlængelse af FN’s 17 verdensmål, hvor tilgængelighed for alle er et af de emner, der er sat fokus på.

Kursuseftermiddagen viser med udgangspunkt i cases udfordringer og løsningsforslag med tilgængelighed til fredede eller bevaringsværdige boliger i provinsbyer og til større ejendomme og slotte. Fredningsmyndighedernes holdninger og krav i forbindelse med etablering af tilgængelighedsforanstaltninger i en fredet ejendom belyses ved udvalgte cases.

Dato
Tirsdag d. 22. august 2017

Tidspunkt
09.00 - 16.00

Sted
Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
DK 2800 Kgs. Lyngby

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Kursusdagen koster kr. 3.900 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til museumsfolk, arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Birte Skov, arkitekt maa, Slots- og Kulturstyrelsen
Jacob Ellenhard, direktør og managing partner, Ensure – uvildig forsikringsmægler
Lammert Flokstra, arkitekt maa, Gentofte Kommune
Kenneth Steenberg Jaquets, brandrådgiver, Spangsberg og Madsen, Rådgivende Ingeniørfirma
Lone Sigbrand, arkitekt maa, eller Philip Henrik Jensen, SBI, AAU, CPH
Jens Bertelsen, arkitekt maa, partner og indehaver, Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps
Stig Andersen, Kgl. Bygningsinspektør, Fogh & Følner Arkitekter

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard
Center for Bygningsbevaring
Tlf. 45 96 99 90