Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 3
Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer -bæredygtighed og cirkulær økonomi – viden og praksis.

Kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole.

Afholdes i Vandflyverhangaren på Holmen
Torsdag d. 22. juni 2017

PROGRAM som pdf

De bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Danmark udgør en væsentlig del af vores bygningskultur. For byernes og landsbyernes vedkommende endda en betydeligt større del end de fredede bygninger.

På Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole har kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering netop gennemført tre forskningsprojekter om tre meget relevante emner i forhold til bevaringsværdige bygninger og bebyggelser:

1. Nye metoder til analyse og værdisætning samt fænomenologisk analyse af bygninger og helheder.

2. Ny viden om materialer og metoder, holdninger og principper for transformation og restaurering

3. En undersøgelse af kulturarvens potentialer i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Kursusrækkens tre første kursusdage tager blandt andet afsæt i denne forskning.

En af de største kvaliteter ved bevaringsværdige bygninger og bymiljøer er deres store potentiale i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Der er behov for at omdefinere eller udvide begge begreber, da de gængse definitioner i dag ikke vægter holdbarhed og levetid for eksisterende bygninger i tilstrækkelig grad.

Kursusdagen omhandler by- og bygningsbevaring og bæredygtighed. FN’s Verdensmål for bæredygtighed – og kulturarven. Genbrug, cirkulær økonomi og bæredygtighed for eksisterende
bygninger sammenlignet med nye. Bæredygtig transformation – i et holistisk perspektiv. Nybyggeri med klassiske materialer og metoder. Vinduer, energi, dagslys, bæredygtighed og totaløkonomi. Hvad er der i fortiden for fremtidens bæredygtighed? Bæredygtige byer.

På dagen præsenteres tillige en ny vejledning: ’Bevaringsværdige Bygninger – gode løsninger til energiforbedring og indeklimaforhold’, udgivet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Vejledningen er målrettet kommunernes sagsbehandlere.

Dato
Torsdag d. 22. juni 2017

Tidspunkt
09.30 - 16.00

Sted
Vandflyverhangaren på Holmen
Margretheholmsvej 2
DK 1432 København K

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Denne kursusdag koster kr. 3.900 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Arne Høi, institutleder på Institut for bygningskunst og kultur på Kunstakademiets Arkitektskole
Nikolaj Bo Andersen, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Søren Vadstrup, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Søren Bak-Andersen, ph.d.-studerende, Kunstakademiets Arkitektskole
Thomas Kampmann, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Ulrik Stylsvig Madsen, lektor, arkitekt maa, ph.d. CINARK, Center for Industriel Arkitektur
Line Kjær Frederiksen, videnskabelig assistent. Institut. Bygningskunst og Teknologi
Henriette Ejstrup, ph.d.-studerende, Kunstakademiets Arkitektskole
Jens Kvorning, professor, Kunstakademiets Arkitektskole
Søren Vadstrup, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole & Center for Bygningsbevaring

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard
Center for Bygningsbevaring
Tlf. 45 96 99 90