Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 2
Restaurering og transformation af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer - holdninger og metoder.

Kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole.

Afholdes i Vandflyverhangaren på Holmen
Torsdag d. 15. juni 2017

PROGRAM som pdf

De bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Danmark udgør en væsentlig del af vores bygningskultur. For byernes og landsbyernes vedkommende endda en betydeligt større del end de fredede bygninger.

På Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole har kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering netop gennemført flere forskningsprojekter om meget relevante emner i forhold til bevaringsværdige bygninger og bebyggelser:

1. Nye metoder til analyse og værdisætning samt fænomenologisk analyse af bygninger og
helheder.

2. Ny viden om materialer og metoder, holdninger og principper for transformation og restaurering.

3. En undersøgelse af kulturarvens potentialer i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Kursusrækkens tre første kursusdage tager blandt andet afsæt i denne forskning.

På kursusdagen vil indlægsholderne komme ind på følgende emner:

Hvad forstår man ved restaurering, renovering og transformation? Er det det samme, eller repræsenterer disse begreber tre forskellige holdninger og metoder – og hvilke? Kan Venezia-Charteret bruges i dag, eller har holdninger og principper flyttet sig på 50 år – specielt i forhold til de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer? Transformation, funktionsændringer og ombygning af bygninger samt transformation og ombygning af efterkrigstidens industrilandskaber.

Kursusdagen spænder fra generelle anskuelser af transformation af bygningskulturarven til et par udvalgte eksempler på vellykket transformation. Vandflyverhangaren, som kurset afholdes i, er tilmed fredet. Der bliver også mulighed for at besigtige den bevaringsværdige Konstabelskolen på Margretheholmen, som fik RENOVER prisen 2016.

Dato
Torsdag d. 15. juni 2017

Tidspunkt
09.30 - ca.16.00

Sted
Vandflyverhangaren på Holmen
Margretheholmsvej 2
DK 1432 København K

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Kursusdagen koster kr. 3.900 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Arne Høi, institutleder på Institut for bygningskunst og kultur på Kunstakademiets Arkitektskole
Christoffer Harlang, professor, Kunstakademiets Arkitektskole
Carsten Thau, professor, Kunstakademiets Arkitektskole
Nikolai Bo Andersen, arkitekt, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Søren Vadstrup, arkitekt, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Lars Rolfsted Mortensen, arkitekt, ph.d. Kunstakademiets Arkitektskole
Søren Nielsen, arkitekt maa, partner, Tegnestuen Vandkunsten

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard
Center for Bygningsbevaring
Tlf. 45 96 99 90