Center for Bygningsbevaring Logo

Del 3 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

KURSUSDAG 14
Malerarbejder – marmorering, ådring og forgyldning

Kurset er afholdt

Imitationsmaling er et særligt speciale inden­ for dekorationsmaleriet, hvor man efterligner et andet materiale, f.eks. poleret marmor eller høvlet træ i fine træsorter, hvilket kaldes ådring og marmorering,

I Danmark nåede imitationsma­lingen sit højdepunkt i 1700-tallet, hvor teknikkerne blev anvendt i stor udstrækning i barokkens og rokokoens pragtbygninger med deres mange arkitekturdetaljer. I den efterfølgende klassicistiske periode gik anven­delsen tilbage, men vandt frem på ny i sidste halvdel af 1800-tal­let og blev her også brugt i mere almindeligt byggeri, så det er malerteknikker man ofte støder på som restaureringsarkitekt.

Forgyldning er også en meget anvendt dekorationsteknik, der kan foretages på mange forskellige materialer både ude og inde.  

På kursusdagen får vi vist og deltagerne afprøver selv både marmorering, ådring og forgyldning og malermesteren kommer ind på krav og ønsker til projekt- og udbudsmateriale i forbindelse med specialopgaver. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.  

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer. 

Indlægsholdere 

Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring 
Søren Vadstrup, arkitekt maa, forskningslektor Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur 
Martin Behrendt, malermester M. Behrendt & Søn, Raadvad 
Tinus Behrendt, malermester M. Behrendt & Søn, Raadvad 

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: