Center for Bygningsbevaring Logo

Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger.

KURSUSDAG 13
Murer og stenhuggerarbejder

Kurset er afholdt

Murerfaget indeholder rigtig mange fagudtryk. Ordene kalk, kalkmørtel, hydratmørtel, hydraulisk kalkmørtel, vådmørtel og cement anvendes ofte meget upræcist, og det er medvirkende til at skabe forvirring om fagets materialer og metoder.

På kursusdagen forsøger vi at gå i dybden med de mange betegnelser, styrker og svagheder og hvad de forskellige mørtler kan avendes til. Murermesteren fremviser mørtlerne og kursisterne prøver at blande og mure med bl.a. læskemørtel, som er på vej retur i restaureringsopgaver.

Sandstensarbejder er et uhyre stærkt byggemateriale, der trods nedbrydning over et par hundrede år stadig er langt mere holdbart end beton. Det har dog i de sidste årtier været nødvendigt at foretage en del restaureringer og genhugninger af mange sandstensdekorationer på ældre danske bygninger og monumenter, hvorfor det er vigtigt at have materialekendskab og kendskab til de traditionelle stenhuggerteknikker.

Granit-, sandstens- og kridtstensdekorationer findes både på slotte, herregårde, finere bypalæer og borgerhuse i provinsen. Naturstenselementer har form af trapper, sokkelbeklædninger, dørindfatninger, sandstensportaler, vinduesindfatninger, gesimser, bånd eller en tavle med inskription.

På kursusdagen hører vi om både murer og stenhuggers ønsker og krav til projekt- og udbudsmateriale og der bliver mulighed for at blande mørtler, mure lidt og prøve at hugge i sandsten og granitsten.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere

Anne Lindegaard, arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, forskningslektor Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur
Mikael Martlev, murermester, Murer Martlev
Thomas Neumeyer, stenhugger, ingeniør, Leif Hansen Arkitekter
Stig Andersen, stenhuggemester, Raadvad Stenhuggeri

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: