Center for Bygningsbevaring Logo

Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 13
Konstruktioner – brandsikring og tekniske installationer

Afholdes onsdag den 19.10.2022 i Raadvad

PROGRAM som pdf

Et stort antal fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser andre steder? Kan man sikre sig med en brandstrategi? Kursusdagen giver et bud på, hvordan man kan foretage en projektgennemgang og brandteknisk dimensionering i samarbejde med en ingeniør og kursusdagen kommer tillige ind på myndighedernes håndtering og krav i forbindelse med restaurering eller genopførelse efter en brand i en fredet ejendom. 

Kursusdagen omhandler også de tekniske installationer, som det kan være rigtig svært at placere i både en fredet bygning og i f.eks en kirke. 

Arkitektrådgivere med stor erfaring i bygningsrestaurering kommer med deres bud på forskellige løsninger hentet fra deres mangeårige virke.

Dato

19.10.2022

Tidspunkt

09.30 - 16.00 

Sted

Raadvad 

Tilmeldingsfrist

Tre uger før kursusdagen 

Tilmelding

Tilmeld dig kurset her

Pris

Denne kursusdag koster kr. 4.200 (ex. moms) 

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.  

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer. 

Indlægsholdere 

Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring 
xxx
Helle Thomasen, brandrådgiver Vita Ingeniører ( tidligere SLKS) 
Bjørn Simonsen, projektleder, Fire Eater
Jens Bertelsen, arkitekt maa, partner og indehaver, Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps 
Nanna Steenberg Meyer, Arkitekt maa, byggeøkonom MDB og tegnestuechef, Varmings Tegnestue 
Stig Andersen arkitekt maa, Kgl. Bygningsinspektør, Fogh og Følner

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: