Center for Bygningsbevaring Logo

Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 13
Interiørrestaurering

Kurset er afholdt

PROGRAM som pdf

En indvendig istandsættelse eller nyindretning af et ældre hus bør altid foretages nænsomt og med det sigte, så vidt muligt at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdele. Det er tillige målet at få interiørerne til at fremtræde i harmoni med husets alder både i stilart, materialevalg og stoflighed. På kursusdagen gennemgås typiske interiørrestaureringer i fredede bygning, så det bliver klart, hvordan man griber opgaven an lige fra forundersøgelser og dokumentation til projektering.

Slots- og Kulturstyrelsen belyser deres krav og ønsker til emner som behandling eller genskabelse af f.eks. indvendigt pudsede vægge, lofter, gulve og overfladebehandlinger med farver, der passer til husets alder og stilart, og som er genskabt på baggrund af farvearkæologiske undersøgelser og hvordan man kan etablere nyt køkken og bad i en fredet ejendom.

Kursusdagen slutter med en række cases fra en stor restaureringstegnestue, der tillige er Kgl. Bygningsinspektører.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Anne Jonstrup Simonsen, KBH Konservator
Lisa Maire Gerdes og Birte Skov, arkitekter maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Mette Skovbjerg, arkitekt maa, Rønnow Arkitekter der er Kgl. bygningsinspektører
Martin Behrendt, malermester

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: