Center for Bygningsbevaring Logo

Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 12
Vinduer og døre

Kurset er afholdt

PROGRAM som pdf

På trods af de mange vinduesudskiftninger, der er foretaget i de seneste årtier, er der stadig bevaret mange originale vinduer i Danmark. Der er god grund til at passe godt på disse vinduer – ikke kun fordi de er fremstillet i en materialekvalitet og konstruktion, der langt overgår de fleste nyere vinduer, men også fordi de nu betragtes som en uerstattelig del af vores bygningskultur. Det gør de blandt andet på grund af den store variation i de ældre vinduers udformning, profiler, beslag og rudeglas. Ikke alene er de smukke og holdbare, de kan også energiforbedres, så de isolerer bedre end vinduer med termoruder, og så er det tilmed billigere at vedligeholde dem end at skifte dem ud.

Blyholdig maling på gamle vinduer betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre at vedligeholde og istandsætte vinduerne på en måde, der er arbejdsmiljømæssig acceptabel. Det har vist sig, at det er muligt at istandsætte gamle vinduer, der indeholder blyholdig maling, efter en ikke-støvende metode, der løser de miljømæssige og arbejdsmiljømæssige problemer på en enkel og naturlig måde.

På kursusdagen gennemgås en uvildig vurdering af bevaringsværdi, lyd,- lys- og energiforhold samt totaløkonomi på forskellige vinduessager. Slots og Kulturstyrelsen fremlægger deres krav til vinduesistandsættelser og fortæller om mulige tilskudsmuligheder, hvis ejendommen er fredet og i kursusdagens sidste indlæg fortæller en snedker om, hvad han ønsker af projektmaterialet til en vindues- eller dørrestaurering eller ved ønsker om nyfremstilling.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Mikala Kloppenborg og Lene Christfort, arkitekter maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Anders Bæhr Nielsen, bygningssynsleder, CfB
Morten Bandelow Winther, tømrermester. Winther A/S
Raadvad Smedie

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: