Center for Bygningsbevaring Logo

Del 3 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 12
Konstruktioner, brandsikring – og tekniske installationer

Kurset er afholdt

Et stort antal fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser andre steder? Hvad er ejernes udfordringer i forhold til forsikringen, og kan man sikre sig med en brandstrategi? Kursusdagen giver et bud på, hvordan man kan foretage en projektgennemgang og brandteknisk dimensionering i samarbejde med en ingeniør og kursusdagen kommer tillige ind på myndighedernes håndtering og krav i forbindelse med restaurering eller genopførelse efter en brand i en fredet ejendom.

Kursusdagen omhandler også de tekniske installationer, som det kan være rigtig svært at placere i både en fredet bygning og i f.eks en kirke.

En Kgl. Bygningsinspektør, en arkitektrådgiver og en ingeniør med stor erfaring i bygningsrestaurering kommer med deres bud på forskellige løsninger hentet fra deres mangeårige virke.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere

Anne Lindegaard, Arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Villads Høgsbro Nederby og Niels Ulrik Østrup, arkitekter, Østrup og Nederby
Helle Thomasen, brandteknisk konsulent, VITA Ingeniører (tidligere SLKS)
Henrik Sichlav, Security - & Fire Safety Specialist, Chief Advisor (Management-Risk-Safety) WSP
Lars Lerche, Fire Eater A/S
Nanna Stenberg, arkitekt maa, byggeøkonom MDB, tegnestuechef, Varmings Tegnestue
Stig Andersen, Kgl. Bygningsinspektør, Fogh og Følner arkitekter

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: