Center for Bygningsbevaring Logo

Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 12
Energiforbedringer og indeklima

Kurset er afholdt

Isoleringsmaterialernes energioptimeringstal og energiforbrug, levetid og bæredygtighed er kommet i fokus samtidig med, at materialerne skal leve op til de krav der stilles for anvendelse i fredede eller bevaringsværdige bygninger. 

Nyere produkter kan ofte bruges til både efterisolering af eksisterende huse og isolering af nybyggeri, men ved efterisolering og energiforbedring af ældre huse er det ikke altid muligt i praksis at opsætte tætte dampspærrer med det formål, at forhindre indefugten i at kondensere i konstruktionen. Betingelsen for anvendelsen af alternative isoleringsmaterialer på vægge, lofter og tage i ældre bygninger er derfor, at de skal kunne udføres uden plastikdampspærrer eller lignende. Det er der adskillige isoleringsmaterialer, der menes at kunne leve op til. Der skal dog samtidig anvendes særlige materialer og metoder, der kan lede fugten væk. 

Vi hører om bygningsautomatik og Realdania By&Bygs erfaringer med energioptimering af deres historiske bygninger og den efterfølgende drift.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.  

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer. 

Indlægsholdere 

Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring 
Søren Vadstrup, arkitekt maa, forskningslektor Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur 
Britt Haker Høegh, seniorspecialist, Bygninger & Miljø, Teknologisk Institut 
Niels Boel, markedschef, BMS & Commissioning, WSP
Anders Bojsen-Møller, maskinmester, Force 
Anders Brüel, projektledere, Realdania By og Byg 
Mikael Vikkelsø Nielsen, projektleder, Realdania By og Byg

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: