Center for Bygningsbevaring Logo

Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 11
Tage og tagværker

Kurset er afholdt

PROGRAM som pdf

Tegltage, stråtage og de lidt senere skifertage udgør en markant del af vores bygningskultur, ligesom tagmaterialer som kobber, zink, træspån og tagpap ligeledes finder anvendes på både fredede- og bevaringsværdige bygninger.

Kursusdagen indledes med tagfladernes arkitektoniske, tekniske og antikvariske kvaliteter og problemer, samt lidt materialekendskab og herefter tager Slots og Kulturstyrelsen over, og forklarer ved hjælp af cases fra deres sagsbehandling, hvilke krav og ønsker de har til restaurering og udskiftning af tagværker, udbedring af råd og svamp, tagomlægninger, undertage og understrygninger, skorstene og ildsteder, kviste og altaner, inddækninger, samt bygningsændringer som indretning af tagetager under tegltage.

Kursusdagen afsluttes med et par interessante cases fra tagprojekteringsopgaver fra en tegnestue.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Julie Fallon, sagsbehandler NORDMAK, og Louise Ømann , arkitekt maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Lars Tambour, seniorbyggeleder, ERIK arkitekter/ Kgl. Bygningsinspektører

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: