Center for Bygningsbevaring Logo

Foto: Victor Boye Julebæk

Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 11
Bæredygtighed og cirkulær økonomi for eksisterende og nyt byggeri (på Det Kongelige Akademi)

Kurset er afholdt

De bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Danmark udgør en væsentlig del af vores bygningskultur. For byernes og landsbyernes vedkommende endda en betydeligt større del end de fredede bygninger.

De har ikke blot en høj arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, de udgør også et stort potentiale i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Teknisk, social og æstetisk holdbarhed er centrale elementer i udviklingen af en bæredygtig bygningskultur.

Kursusdagen omhandler by- og bygningsbevaring samt nybyggeri med afsæt i traditionelle metoder set i et bæredygtigt helhedsperspektiv. Kurset vil behandle emner som FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi, energiforbedring og indeklimaforhold, bæredygtig transformation samt nybyggeri med klassiske materialer og metoder.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.  

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer. 

Indlægsholdere 

Nicolai Bo Andersen, arkitekt MAA, professor MSO, programleder Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur 
Henriette Ejstrup, arkitekt MAA, Ph.D. Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Teknologi 
Søren Vadstrup, arkitekt MAA, lektor Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur 
Thomas Kampmann, arkitekt MAA, lektor Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur 
Lars Rolfsted Mortensen, arkitekt MAA, ph.d. IBK, KADK Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur 
Inge-Lise Kragh, arkitekt MAA, partner Rønnow Arkitekter. Kgl. Bygningsinspektører

Yderligere oplysninger

Nicolai Bo Andersen, Det Kongelige Akademi
Tlf.: 4170 1671
E-mail: