Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 10
Smedejern, støbejern og bronze

Afholdes i Raadvad
Torsdag d. 26. oktober 2017 (teori og workshop)

PROGRAM som pdf

På de tidlige danske romanske og gotiske kirker, klostre og andre bygninger fra 1300- og 1400-årene ses originale, smedede murankre, indvendige trækbånd samt port- og dørbeslag, men sin egentlige blomstringstid fik smedefaget i renæssancen, barokken og fremefter. Der er bevaret mange rigt detaljerede gitre, gelændere, port- og dørbeslag, vinduesbeslag, murankre, spir- og fløjstænger, smedede låse m.m. Smedearbejder er karaktergivende bygningsdetaljer og utroligt holdbare, hvis de repareres eller genfremstilles og overfladebehandles korrekt.

Støbejern har været anvendt fra midten af 1800-tallet og frem og har i en årrække været en overset del af vores bygningskultur. Støbejern kan både repareres og genfremstilles forholdsvis nemt og har mange gode egenskaber, som det er værd at tænke ind i både eksisterende og moderne arkitektur. Støbejern er ideelt til masseproduktion af både simple og rigt detaljerede rækværker, gelændere, gitre, dæksler, vinduer, lamper, trapper, søjler m.m. Støbejern er tillige et brandsikkert materiale.

Teoridelen på kursusdagen handler om muligheder og begrænsninger ved smedejern og støbejern som byggemateriale. Hvad er forskellen, og hvad kan smede- og støbejern bruges til? Hvad skal man som rådgiver være opmærksom på ved istandsættelse og ved nyfremstilling? Gørtlerfaget bliver også omtalt. Kan man reparere gamle messing- eller bronzeemner, og hvordan forholder man sig, hvis man ønsker at kopiere eller at fremstille emner i nyt design?

I workshoppen om eftermiddagen viser smedene de traditionelle essesmedeteknikker, og kursisterne får mulighed for selv at prøve at smede ved essen.

Dato
Torsdag d. 26. oktober 2017

Tidspunkt
09.00 - 16.30

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen - er du for sent ude, så ring og spørg om der er ledige pladser.

Pris
Kursusdagen koster kr. 3.900 (eks. moms)

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
De enkelte kursusdage koster kr. 3.900 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, museumsfolk og andre, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Anne Lindegaard, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring
Rasmus Bugge, smedemester, Raadvad Smedie
Jan G. Jensen, smedemester, Raadvad Smedie

Sted
Center for Bygningsbevaring
og
Raadvad Smedie
Raadvad 40
DK 2800 Kgs. Lyngby

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard
Center for Bygningsbevaring
Tlf. 45 96 99 90