Center for Bygningsbevaring Logo

Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 10
Bindingsværk

Afholdes i Raadvad 
Kurset er flyttet til Onsdag den 02. juni 2021 pga Covid19

PROGRAM som pdf

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden. En del er fredet eller bevaringsværdige, men mange andre bindingsværksbygninger er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier.

Kursusdagen giver et kort historisk tilbageblik på bindingsværksbygninger i både byen og på landet og indlæggene omhandler tillige alle de emner, der i øvrigt knytter sig til denne bygningstype lige fra vurdering af bevaringsværdier og tilstandsvurdering til egentlig restaurering og anvendelse af traditionelle materialer. Hvilke krav stiller Slots- og Kulturstyrelsen til restaureringen og overfladebehandlingen, hvis bygningen er fredet?

Hvad kan holde? Er det nu også en god idé, at anvende jernbeslag i en trækonstruktion og er der en tilbøjelighed til at ingeniørerne overdimensionerer?

Dato
Onsdag den 02. juni 2021

Tidspunkt
09.00 - 16.00

Sted
Raadvad

Tilmeldingsfrist
Sidste tilmelding som udgangspunk tre uger før afholdelen af hver enkelt kursusdag.
Ved senere tilmelding kontakt os og hør om der er ledige pladser.

Pris
4.000 kr + moms pr. kursusdag Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften. Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Covid 19
Center for Bygningsbevaring følger myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.
Alle kurser forventes afholdes som planlagt:

- Vi sørger for ekstra høj hygiejne på kursusstedet

- Vi sørger for håndsprit og mundbind, hvis der bliver officielle krav om det

- Vi sørger for, at der er god afstand

- Vi sørger for forplejning efter de retningslinjer, der er for området.

- Skulle der blive forsamlingsforbud for grupper op til 25 personer afholdes kursusdagen som webinar.

Bliver du ramt af COVID-19
Hvis du selv bliver ramt af Covid-19 og dermed forhindret i at møde op på kursusdagen, kan du flyttes til en af de følgende kursusdage eller du kan vælge at sende en kollega.

Afmelding eller ændringer i din deltagelse skal ske skriftligt på mail til info@bygningsbevaring.dk

Al offentlig information om pandemien findes her: www.coronasmitte.dk

Tilmelding
www.bygningsbevaring.dk/kursus-tilmelding

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Irene Jensen og Tove Ekeberg, arkitekter maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Anne Neble, arkitekt maa, projektleder, Elgaard Architecture A/S
Thomas Neumeyer, Ingeniør, Eduard Troelsgård ing.

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: