Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 1
Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer - u
ndersøgelser og udpegning, restaurering og transformation.

Kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole.

Afholdes i Vandflyverhangaren på Holmen
Torsdag d. 8. juni 2017

PROGRAM som pdf

De bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Danmark udgør en væsentlig del af vores bygningskultur. For byernes og landsbyernes vedkommende endda en betydeligt større del end de fredede bygninger.

På Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole har kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering netop gennemført tre forskningsprojekter om tre meget relevante emner i forhold til bevaringsværdige bygninger og bebyggelser:

1. Nye metoder til analyse og værdisætning samt fænomenologisk analyse af bygninger og helheder.

2. Ny viden om materialer og metoder, holdninger og principper for transformation og restaurering

3. En undersøgelse af kulturarvens potentialer i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi

Kursusdagen vil bl.a. indeholde en præsentation af en nye metoder til fænomenologisk registrering af kulturarven og til analyse og værdisætning af ældre bygninger før en istandsættelse – en metode, der også kommer med et bud på en videreudvikling og effektivisering af SAVE-systemet. Den nye
metode sættes op mod den traditionelle SAVE-metode og dens anvendelsen som planlægningsredskab i en kommune belyst med Dragør som eksempel. Metoderne skal alle ses som redskab til at sikre og udvikle de bevaringsværdige kulturmiljøer på landet og i byerne. Herunder ikke mindst til at fastlægge relevante krav og principper for istandsættelse, ombygning, tilbygning og nybygning.

Kursusdagen kommer ind på forskellen på lovgivning og praksis for fredede og bevaringsværdige bygninger, byfornyelsesloven og støttemuligheder, og herudover præsenteres ny viden om materialer og metoder, holdninger og principper for transformation og restaurering samt en undersøgelse af kulturarvens potentialer i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi, herunder bæredygtig transformation af landsbyernes bygningskulturarv og metoder til vedligeholdelse.

På dagen præsenteres tillige en ny udgave af vejledningen ”Bevaringsværdige bygninger - sikring af bevaringsværdierne”, som er udgivet af Transport, Bygnings- og Boligministeriet.

Dato
Torsdag d. 8. juni 2017

Tidspunkt
09.30 - 15.30

Sted
Vandflyverhangaren på Holmen
Margretheholmsvej 2
DK 1432 København K

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Kursusdagen koster kr. 3.900 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Arne Høi, institutleder på Institut for bygningskunst og kultur på Kunstakademiets Arkitektskole
Christoffer Harlang, professor, Kunstakademiets Arkitektskole
Slots- og Kulturstyrelsen
Søren Vadstrup, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Jørgen Jensen, afdelingschef, Dragør kommune
Morten Birk Jørgensen, ph.d.-studerende, Kunstakademiets Arkitektskole

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard
Center for Bygningsbevaring
Tlf. 45 96 99 90