Center for Bygningsbevaring Logo

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 09
Interiørrestaurering

Kurset er afholdt

En indvendig istandsættelse eller nyindretning af et ældre hus bør altid foretages nænsomt og med det sigte, så vidt muligt at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdele. Det er tillige målet at få interiørerne til at fremtræde i harmoni med husets alder både i stilart, materialevalg og stoflighed. På kursusdagen gennemgås typiske interiørrestaureringer i fredede bygning, så det bliver klart, hvordan man griber opgaven an, lige fra forundersøgelser og dokumentation til projektering.

Konservatorerne fortæller om stilhistoriske perioder og om både traditionelle og nyere farvetyper og farveskalaer.

Vi hører om myndighedskrav og ønsker til emner som behandling eller genskabelse af f.eks. indvendigt pudsede vægge, lofter, gulve og overfladebehandlinger med farver, der passer til husets alder og stilart, og som er genskabt på baggrund af farvearkæologiske undersøgelser.

Kursusdagen slutter med en række cases fra to restaureringstegnestuer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere

Anne Lindegaard, arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Amanda Andresen, arkitekt, fuldmægtig, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Jens Bertelsen, Arkitekt Bertelsen og Aristo Bogforlag
Line Fogh Bregnhøi, farvearkæolog og konservator, Nationalmuseet.
Johanne Bornemann Mogensen, konservator, Nationalmuseet

Laust Ovesen, arkitekt maa Rønnow, Leth og Gori Arkitekter

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: