Center for Bygningsbevaring Logo

Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 09
Facader og etagedæk i beton

Afholdes i Raadvad 
Kurset er flyttet til Onsdag den 19. maj 2021 pga Covid19

PROGRAM som pdf

Beton er et af de mest benyttede materialer i moderne byggeri. Nogle af de tidlige betonbyggerier er blevet bevaringsværdige og enkelte er endda fredede. De ældre betonbygninger vidner blandt andet om en nytænkning i det arkitektoniske formsprog og om industrialiseringen i Danmark. Betonbyggerier har fået et kulturarvsperspektiv, der fører til spørgsmål om, hvorfor og hvordan vi skal bevare betonbyggeri.

Denne kursusdag handler om beton som kulturarv og historisk materiale, arkitektur, konstruktionsmateriale, teknologi, samt diskussioner om og hvordan man bedst skal restaurere betonbygninger og samtidig fastholder bevarings- og fredningsværdierne.

Slots- og Kulturstyrelsen belyser deres ønsker og krav til betonrestaurering gennem cases fra sagsbehandlingen og både arkitekter og betonspecialister fremlægger deres syn på dilemmaerne ved valg mellem ikke at gøre noget, at udskifte, at overfladebehandle og at ændre materialeegenskaberne.

Dato
Onsdag den 19. maj 2021

Tidspunkt
09.00 - 16.00

Sted
Raadvad

Tilmeldingsfrist
Sidste tilmelding som udgangspunk tre uger før afholdelen af hver enkelt kursusdag.
Ved senere tilmelding kontakt os og hør om der er ledige pladser.

Pris
4.000 kr + moms pr. kursusdag Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften. Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Covid 19
Center for Bygningsbevaring følger myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.
Alle kurser forventes afholdes som planlagt:

- Vi sørger for ekstra høj hygiejne på kursusstedet

- Vi sørger for håndsprit og mundbind, hvis der bliver officielle krav om det

- Vi sørger for, at der er god afstand

- Vi sørger for forplejning efter de retningslinjer, der er for området.

- Skulle der blive forsamlingsforbud for grupper op til 25 personer afholdes kursusdagen som webinar.

Bliver du ramt af COVID-19
Hvis du selv bliver ramt af Covid-19 og dermed forhindret i at møde op på kursusdagen, kan du flyttes til en af de følgende kursusdage eller du kan vælge at sende en kollega.

Afmelding eller ændringer i din deltagelse skal ske skriftligt på mail til info@bygningsbevaring.dk

Al offentlig information om pandemien findes her: www.coronasmitte.dk

Tilmelding
www.bygningsbevaring.dk/kursus-tilmelding

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, lektor, KADK
Grethe Pontoppidan, arkitekt maa, byggeøkonom, NORDMAK, DOCOMOMO
Sanne Spile, konservator, SEIR Materialeanalyse
Cathrine Björk Vindheim og Eva Sievert Asmussen, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Christian Olesen, arkitekt maa, NORDMAK, Gentofte Kommune
Jens Mejer Frederiksen, chefprojektleder og ledende betonspecialist, COWI

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: