Center for Bygningsbevaring Logo

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 08
Overfladebehandlinger ude og inde

Kurset er afholdt

Valget af overfladebehandlinger og malingstyper er vigtigt, når man arbejder med historiske hus. Udvendig og indvendig istandsættelse eller nyindretning bør altid foretages nænsomt og med det sigte, så vidt muligt at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdelenes overfladekarakter og stoflighed.

De traditionelle maleteknikker dækker over forskellige bindemidler tilsat farvepigment. Limfarve til vægge, mosfarve til lofter, linoliemaling til mur og træværk inde og ude, temperafarver samt slamfarve og træjærefarve. Materialer, der er kendt i hundredere af år og teknikker, der per tradition har være anvendt på kirker, slotte, herregårde og borgerhuse tilbage fra deres opførelsestidspunkt.

Dagen giver indblik i den klassiske farvepigmentskala og bindemidler anvendt til henholdsvis limfarve, oliefarve og temperafarve. Hvad er forskellen på de traditionelle malingstyper og hvad anvendes hvor og hvornår? Hvad må og bør man bruge i et fredet hus?

Konservatoren fortæller om forundersøgelser og beslutningsprocesser og vi hører tillige om forskellige erfaringer fra restaureringsopgaver.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere

Anne Lindegaard, arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, forskningslektor Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur
Anne Jonstrup Simonsen, konservator, indehaver, Københavns Konservator
Martin Behrendt, malermester, M. Behrendt&søn, Raadvad

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: