Center for Bygningsbevaring Logo

Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 07
Tekniske installationer

Afholdes i Raadvad 
Kurset er flyttet til Onsdag den 21. april 2021 pga Covid19

PROGRAM som pdf

Kursusdagen omhandler alle de tekniske installationer, som det kan være rigtig svært at placere i både en fredet bygning og i en kirke. Slots- og Kulturstyrelen fremlægger syv nye faglige retningslinjer med deres ønsker for implementering af så forskellige installationer som varme, ventilation, lydsikring og akustik, belysning samt sikring og overvågning mod tyveri og hærværk mm.

En Kgl. Bygningsinspektør, en arkitektrådgiver og en ingeniør med stor erfaring i bygningsrestaurering kommer med deres bud på forskellige løsninger hentet fra deres mangeårige virke.

Dato
Onsdag den 21. april 2021

Tidspunkt
09.00 - 16.00

Sted
Raadvad

Tilmeldingsfrist
Sidste tilmelding som udgangspunk tre uger før afholdelen af hver enkelt kursusdag.
Ved senere tilmelding kontakt os og hør om der er ledige pladser.

Pris
4.000 kr + moms pr. kursusdag Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften. Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Covid 19
Center for Bygningsbevaring følger myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.

- Vi sørger for ekstra høj hygiejne på kursusstedet

- Vi sørger for håndsprit og eventuelle mundbind, hvis der bliver officielle krav om det

- Vi sørger for, at der er god afstand

- Vi sørger for forplejning efter de retningslinjer, der er for området.

- Skulle der blive forsamlingsforbud for grupper op til 25 personer, vil kursusdagene forsøges som webinar.

Bliver du ramt af COVID-19
Hvis du selv bliver ramt af Covid-19 og dermed forhindret i at møde op på kursusdagen, kan du flyttes til en af de følgende kursusdage eller du kan vælge at sende en kollega.

Afmelding eller ændringer i din deltagelse skal ske skriftligt på mail til info@bygningsbevaring.dk

Al offentlig information om pandemien findes her: www.coronasmitte.dk

Tilmelding
www.bygningsbevaring.dk/kursus-tilmelding

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Eva Sievert Asmussen og Jesper Peter Jensen, arkitekter maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Nanna Steenberg Meyer, Arkitek tmaa, byggeøkonom MDB, tegnestueleder, Varmings Tegnestue
Jesper Strunge Jensen, Ingeniør, direktør, Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører
Tom Hansen, ingeniør VVS, medindehaver, Eduard Troelsgård, Rådgivende Ingeniører A/S

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: