Center for Bygningsbevaring Logo

Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 07
Tekniske installationer

Kurset er afholdt

PROGRAM som pdf

Kursusdagen omhandler alle de tekniske installationer, som det kan være rigtig svært at placere i både en fredet bygning og i en kirke. Slots- og Kulturstyrelen fremlægger syv nye faglige retningslinjer med deres ønsker for implementering af så forskellige installationer som varme, ventilation, lydsikring og akustik, belysning samt sikring og overvågning mod tyveri og hærværk mm.

En Kgl. Bygningsinspektør, en arkitektrådgiver og en ingeniør med stor erfaring i bygningsrestaurering kommer med deres bud på forskellige løsninger hentet fra deres mangeårige virke.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Eva Sievert Asmussen og Jesper Peter Jensen, arkitekter maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Nanna Steenberg Meyer, Arkitek tmaa, byggeøkonom MDB, tegnestueleder, Varmings Tegnestue
Jesper Strunge Jensen, Ingeniør, direktør, Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører
Tom Hansen, ingeniør VVS, medindehaver, Eduard Troelsgård, Rådgivende Ingeniører A/S

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: