Center for Bygningsbevaring Logo

Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 07
Tage og tagværker

Kurset er afholdt

Tegltage, stråtage og de lidt senere skifertage udgør en markant del af vores bygningskultur, ligesom tagmaterialer som kobber, zink, træspån og tagpap ligeledes finder anvendelse på både fredede- og bevaringsværdige bygninger.

Kursusdagen omhandler tagfladernes arkitektoniske, tekniske og antikvariske kvaliteter og problemer, samt lidt materialekendskab. Hvilke krav og ønsker har myndighederne har til restaurering og udskiftning af tagværker, udbedring af råd og svamp, tagomlægninger, undertage og understrygninger, skorstene og ildsteder, kviste og altaner, inddækninger, samt bygningsændringer som indretning af tagetager under tegltage.

Kursusdagen afsluttes med et par interessante cases fra tagprojekteringsopgaver fra både store og små tagopgaver. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.  

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.  

Indlægsholdere 

Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring 
Søren Vadstrup, arkitekt maa, forskningslektor Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur 
Lars Tambour, seniorbyggeleder, ERIK Arkitekter A/S 
Troels Søe, bygningskonstruktør, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring 
Adam Duus-Boolsen, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring 
Brian Toft, kobberdækker og syns- og skønsmand, Toft Kobber

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: