Center for Bygningsbevaring Logo

 

KURSUSDAG 07
Interiører- og eksteriørrestaurering. Maler - traditionelle malermaterialer og metoder

Afholdes i Raadvad 
Torsdag d. 10. oktober 2019 (teori og workshop)

PROGRAM som pdf

En restaureringsopgave kræver stort set altid et indgående kendskab til traditionelle malematerialer og teknikker. Har man som rådgiver selv prøvet at blande og stryge forskellige farvetyper op, så er man rigtig godt hjulpet, når man skal beskrive eller kvalitetsvurdere håndværkernes arbejder til en opgave.

De traditionelle maleteknikker dækker over forskellige bindemidler tilsat farvepigment. Limfarve til vægge, mosfarve til lofter, linoliemaling og temperarfarve til mur og træværk. Imitationsmaling, bestående af lasering, ådring og marmorering, er en særlig specialitet inden¬ for dekorationsmaleriet, hvor man efterligner et andet materiale, f.eks. poleret marmor eller høvlet træ i fine træsorter.

Teoridelen ridser hovedbestanddele i de traditionelle malerteknikker op. Limfarver, oliefarver og temperafarver – hvad anvendes hvornår? De traditionelle malematerialers styrker og svagheder sammenholdt med nye og moderne malingstyper.

Konservatoren fortæller om sit arbejde med de malede rum og om, hvad må man bruge i f.eks. et fredet hus. Kursisterne får mulighed for at fremstille deres egne farver med de traditionelle farver.

Dato
Torsdag d. 10. oktober 2019

Tidspunkt
09.30 - 16.00

Sted
Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Denne kursusdag koster kr. 4.000 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværkere, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Anne Simonsen, Konservator, Københavns Konsevator
Martin Behrendt, malermester, m.fl. Malerfirmaet Martin Behrendt
Jakob Erle, direktør, Ampio Raadvad

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: