Center for Bygningsbevaring Logo


Foto: Meyer Kenneth/Ritzau Scanpix

Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 06
Konstruktioner – brandsikring og tilgængelighed

Kurset er afholdt

PROGRAM som pdf

Et stort antal fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser andre steder? Hvad er ejernes udfordringer i forhold til forsikringen, og kan man sikre sig med en brandstrategi? Kursusdagen giver et bud på, hvordan man kan foretage en projektgennemgang og brandteknisk dimensionering i samarbejde med en ingeniør og kursusdagen kommer tillige ind på myndighedernes håndtering og krav i forbindelse med restaurering eller genopførelse efter en brand i en fredet ejendom.

Slots- og Kulturstyrelsen gennemgår nye faglige retningslinjer for både brandsikring og tilgængelighedsforanstaltninger i fredede ejendomme og belyser deres holdninger og krav ved hjælp af udvalgte cases.

Tilgængelighed i historiske huse er et emne, der bliver mere og mere aktuelt bl.a. i forlængelse af FN’s 17 verdensmål, hvor tilgængelighed for alle er et af de emner, der er sat fokus på. Den kgl. Bygningsinspektør viser med udgangspunkt i cases udfordringer og løsningsforslag for tilgængelighed til fredede eller bevaringsværdige boliger og til større ejendomme og slotte, ligesom ingeniørfirmaer fremlægger gode løsningsforslag for både tilgængelighed og brandsikring.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Julie Fallon, sagsbehandler og NORDMAK samt Birte Skov, arkitekt maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Helle Thomasen, SLKS Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Erik Nielsen, Akademiingeniør, partner, Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S
Keld Abrahamsen, Rådgivende Ing.
Stig Andersen, Kgl. Bygningsinspektør, Fogh og Følner arkitekter

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: