Center for Bygningsbevaring Logo


Foto: Meyer Kenneth/Ritzau Scanpix

Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 06
Konstruktioner – brandsikring og tilgængelighed

Afholdes i Raadvad 
Onsdag den 2. december 2020

PROGRAM som pdf

Et stort antal fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser andre steder? Hvad er ejernes udfordringer i forhold til forsikringen, og kan man sikre sig med en brandstrategi? Kursusdagen giver et bud på, hvordan man kan foretage en projektgennemgang og brandteknisk dimensionering i samarbejde med en ingeniør og kursusdagen kommer tillige ind på myndighedernes håndtering og krav i forbindelse med restaurering eller genopførelse efter en brand i en fredet ejendom.

Slots- og Kulturstyrelsen gennemgår nye faglige retningslinjer for både brandsikring og tilgængelighedsforanstaltninger i fredede ejendomme og belyser deres holdninger og krav ved hjælp af udvalgte cases.

Tilgængelighed i historiske huse er et emne, der bliver mere og mere aktuelt bl.a. i forlængelse af FN’s 17 verdensmål, hvor tilgængelighed for alle er et af de emner, der er sat fokus på. Den kgl. Bygningsinspektør viser med udgangspunkt i cases udfordringer og løsningsforslag for tilgængelighed til fredede eller bevaringsværdige boliger og til større ejendomme og slotte, ligesom ingeniørfirmaer fremlægger gode løsningsforslag for både tilgængelighed og brandsikring.

Dato
Onsdag den 2. december 2020

Tidspunkt
09.00 - 16.00

Sted
Raadvad

Tilmeldingsfrist
Sidste tilmelding som udgangspunk tre uger før afholdelen af hver enkelt kursusdag.
Ved senere tilmelding kontakt os og hør om der er ledige pladser.

Pris
4.000 kr + moms pr. kursusdag Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften. Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Covid 19
Center for Bygningsbevaring følger myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.
Alle kurser forventes afholdes som planlagt:

- Vi sørger for ekstra høj hygiejne på kursusstedet

- Vi sørger for håndsprit og mundbind, hvis der bliver officielle krav om det

- Vi sørger for, at der er god afstand

- Vi sørger for forplejning efter de retningslinjer, der er for området.

- Skulle der blive forsamlingsforbud for grupper op til 25 personer afholdes kursusdagen som webinar.

Bliver du ramt af COVID-19
Hvis du selv bliver ramt af Covid-19 og dermed forhindret i at møde op på kursusdagen, kan du flyttes til en af de følgende kursusdage eller du kan vælge at sende en kollega.

Afmelding eller ændringer i din deltagelse skal ske skriftligt på mail til info@bygningsbevaring.dk

Al offentlig information om pandemien findes her: www.coronasmitte.dk

Tilmelding
www.bygningsbevaring.dk/kursus-tilmelding

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Helle Thomasen, SLKS Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Erik Nielsen, Akademiingeniør, partner, Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S
Keld Abrahamsen, Rådgivende Ing.
Stig Andersen, Kgl. Bygningsinspektør, Fogh og Følner arkitekter

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: