Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 05
Interiørrestaurering. Maler – marmorering & ådring – tilvalg til dag 04

Afholdes i Raadvad 
Tirsdag den 8. oktober 2019 (workshop)

PROGRAM som pdf

Kursusdagen er et supplement til DAG 05 og giver yderligere indsigt i og mulighed for fordybelse i de traditionelle metoder og teknikker. På to kursusdage er temaet marmorering og ådring, hvor man lærer at imitere forskellige marmortyper i både oliemaling og øllasur, samt ådring hvor man lærer at imiterer forskellige træsorter også i både olie og øllasurteknik.

Dato
Tirsdag den 08. oktober 2019

Tidspunkt
09.30 - 16.00

Sted
Center for Bygningsbevaring i Raadvad
Malermester Martin Behrendts værksted

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Denne kursusdag koster kr. 4.000 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværekere, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Martin Behrendt, Malermester

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: