Center for Bygningsbevaring Logo

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

Kursusdag 05
Facader og etagedæk i beton

Kurset er afholdt

Beton er et af de mest benyttede materialer i moderne byggeri. Nogle af de tidlige betonbyggerier er blevet bevaringsværdige og enkelte er endda fredede. De ældre betonbygninger vidner blandt andet om en nytænkning i det arkitektoniske formsprog og om industrialiseringen i Danmark. Betonbyggerier har fået et kulturarvsperspektiv, der fører til spørgsmål om, hvorfor og hvordan vi skal bevare betonbyggeri.

Denne kursusdag handler om beton som kulturarv og historisk materiale, arkitektur, konstruktionsmateriale, teknologi, samt diskussioner om hvordan man bedst skal restaurere betonbygninger og samtidig fastholder bevarings- og fredningsværdierne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere

Anne Lindegaard, arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Sanne Spile, konservator, SEIR-Materialeanalyse
Jens Mejer Frederiksen, chefprojektleder og betonspecialist, COWI
Grethe Pontoppidan, arkitekt maa, byggeøkonom, NORDMAK, ICOMOS, Arkitekturet
Claus Bay, arkitekt maa, projektchef, Rønnow Leth og Gori

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: