Center for Bygningsbevaring Logo

Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 05
Energiforbedringer og indeklima

Kurset er afholdt

PROGRAM som pdf

Isoleringsmaterialernes energioptimeringstal og energiforbrug, levetid og bæredygtighed er kommet i fokus samtidig med, at materialerne skal leve op til de krav der stilles for anvendelse i fredede eller bevaringsværdige bygninger.

Nyere produkter kan ofte bruges til både efterisolering af eksisterende huse og isolering af nybyggeri, men ved efterisolering og energiforbedring af ældre huse er det ikke altid muligt i praksis at opsætte tætte dampspærrer med det formål, at forhindre indefugten i at kondensere i konstruktionen. Betingelsen for anvendelsen af alternative isoleringsmaterialer på vægge, lofter og tage i ældre bygninger er derfor, at de skal kunne udføres uden plastikdampspærrer eller lignende. Det er der adskillige isoleringsmaterialer, der menes at kunne leve op til. Der skal dog samtidig anvendes særlige materialer og metoder, der kan lede fugten væk.

Med afsæt i cases fra sagsbehandlingen fortæller Slots- og Kulturstyrelsen om deres ønsker til efterisolering og energioptimering af fredede bygninger og Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelsen fremlægger deres klimakatalog for erfaringer med energibesparende tiltag i byfornyelsen.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Lisa Marie Gerdes og Jesper Peter Jensen, arkitekter maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Sergio Fox,Design Engineer C. Erg. MCIBS, AWE

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: