Center for Bygningsbevaring Logo

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 04
Bindingsværk

Kurset er afholdt

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden. En del er fredet eller bevaringsværdige, men mange andre bindingsværksbygninger er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier.

Kursusdagen giver et kort historisk tilbageblik på bindingsværksbygninger i både byen og på landet og indlæggene omhandler tillige alle de emner, der i øvrigt knytter sig til denne bygningstype lige fra vurdering af bevaringsværdier og tilstandsvurdering til egentlig restaurering og anvendelse af traditionelle materialer. Hvilke krav stiller Slots- og Kulturstyrelsen til restaureringen og overfladebehandlingen, hvis bygningen er fredet?

Hvad kan holde? Er det nu også en god idé, at anvende jernbeslag i en trækonstruktion og er der en tilbøjelighed til at ingeniørerne overdimensionerer?

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere

Anne Lindegaard, Arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Finn Strabo, arkitekt maa
Søren H. Rasmussen, Tømrermester
Anders Bæhr Nielsen, Bygningssynsleder, Syn og skønsmand, Center for Bygningsbevaring

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: