Center for Bygningsbevaring Logo

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 03
Landskabsplanlægning, landskabspleje og klimasikring

Landskabsplanlægning, haver og klimasikring i sårbare historiske miljøer bliver mere og mere aktuelt. Kursusdagen spænder fra en snak om bebyggede strukturer, historiske by- og landsbymiljøer.

Programmet byder på indlæg fra Det Kongelige Akademi, samt cases fra både landskabsarkitekter og Kommune, der fortæller om deres arbejde med henholdsvis landskabs- og haveplanlægning i sårbare miljøer, samt mere detaljerede emner som vigtigheden af f.eks. hegn, gærder og belægninger. Der bliver også fremlagt forskellige bud på, hvordan historiske bymiljøer kan klima- og skybrudssikres.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse. 

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere 
Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring 
Søren Vadstrup, arkitekt maa, forskningslektor Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur 
Kristine Jensen, professor, landskabsarkitekt maa, lic. Arch. MDL Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst, By og Landskab
Kirsten Lund-Andersen og Katrine Binzer, landskabsarkitekt MDL Landskab-Raadvad og Binzer Landskab
Lars Alva Jørgensen, partner, landskabsarkitekt MDL, klimatilpasning, OPLAND
Jan Rasmussen, programleder for klimatilpasning, Københavns Kommune

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: