Center for Bygningsbevaring Logo

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 03
Landskabsplanlægning, arkitektur, landskabspleje og klimasikring

Afholdes i Raadvad 
Onsdag den 7. oktober 2020

PROGRAM som pdf

Landskabsplanlægning, haver og klimasikring i sårbare historiske miljøer bliver mere og mere aktuelt.
Kursusdagen spænder fra en snak om bebyggede strukturer, historiske by- og landsbymiljøer til landskabelig bearbejdning omkring 1940’erns og 1950’ernes boligbyggerier, og hvad man især skal være opmærksom på i den sammenhæng.

Programmet byder på indlæg fra Kunstakademiets Arkitektskole og Slots- og Kulturstyrelsen, samt cases fra både landskabsarkitekter og Københavns Kommune, der fortæller om deres arbejde med henholdsvis landskabs- og haveplanlægning i sårbare miljøer, samt mere detaljerede emner som vigtigheden af f.eks. hegn, gærder og belægninger. Der bliver også fremlagt forskellige bud på, hvordan historiske bymiljøer kan klima- og skybrudssikres.

Dato
Onsdag d. 7. oktober 2020

Tidspunkt
09.00 - 16.00

Sted
Raadvad

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen

Pris
4.000 kr + moms pr. kursusdag Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften. Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Covid 19
Center for Bygningsbevaring følger myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.
Alle kurser forventes afholdes som planlagt:

- Vi sørger for ekstra høj hygiejne på kursusstedet

- Vi sørger for håndsprit og mundbind, hvis der bliver officielle krav om det

- Vi sørger for, at der er god afstand

- Vi sørger for forplejning efter de retningslinjer, der er for området.

- Skulle der blive forsamlingsforbud for grupper op til 25 personer afholdes kursusdagen som webinar.

Bliver du ramt af COVID-19
Hvis du selv bliver ramt af Covid-19 og dermed forhindret i at møde op på kursusdagen, kan du flyttes til en af de følgende kursusdage eller du kan vælge at sende en kollega.

Afmelding eller ændringer i din deltagelse skal ske skriftligt på mail til info@bygningsbevaring.dk

Al offentlig information om pandemien findes her: www.coronasmitte.dk

Tilmelding
www.bygningsbevaring.dk/kursus-tilmelding

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Kristine Jensen, professor, landskabsarkitekt maa. Lic. MDL, KADK
Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Kirsten Lund Andersen og Katrine Binzer, landskabsarkitekter, Landskab-Radvad og Binzer Landskab
Jan Rasmussen, programleder for klimatilpasning i Københavns Kommune

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: