Center for Bygningsbevaring Logo

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 03
Landskabsplanlægning, arkitektur, landskabspleje og klimasikring

Kurset er afholdt

PROGRAM som pdf

Landskabsplanlægning, haver og klimasikring i sårbare historiske miljøer bliver mere og mere aktuelt.
Kursusdagen spænder fra en snak om bebyggede strukturer, historiske by- og landsbymiljøer til landskabelig bearbejdning omkring 1940’erns og 1950’ernes boligbyggerier, og hvad man især skal være opmærksom på i den sammenhæng.

Programmet byder på indlæg fra Kunstakademiets Arkitektskole og Slots- og Kulturstyrelsen, samt cases fra både landskabsarkitekter og Københavns Kommune, der fortæller om deres arbejde med henholdsvis landskabs- og haveplanlægning i sårbare miljøer, samt mere detaljerede emner som vigtigheden af f.eks. hegn, gærder og belægninger. Der bliver også fremlagt forskellige bud på, hvordan historiske bymiljøer kan klima- og skybrudssikres.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Kristine Jensen, professor, landskabsarkitekt maa. Lic. MDL, KADK
Luna Dyre og Lene Christfort, arkitekter maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Kirsten Lund Andersen og Katrine Binzer, landskabsarkitekter, Landskab-Radvad og Binzer Landskab
Jan Rasmussen, programleder for klimatilpasning i Københavns Kommune

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: