Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 03
Interiørrestaurering

Afholdes i Raadvad 
Torsdag den 03. oktober 2019 (teori og workshop)

PROGRAM som pdf

En indvendig istandsættelse eller nyindretning af et ældre hus bør altid foretages nænsomt og med det sigte, at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdele så vidt muligt. Det er tillige målet at få interiørerne til at fremtræde i harmoni med husets alder både i stilart, materialevalg og stoflighed.

På kursusdagen gennemgås typiske interiørrestaureringer i fredede bygning, så det bliver klart, hvordan man griber opgaven an lige fra forundersøgelser og dokumentation til projektering. Kursusdagen omhandler også materialerelaterede emner som behandling eller genskabelse af f.eks. indvendigt pudsede vægge, lofter, gulve og overfladebehandlinger med farver, der passer til husets alder og stilart, og som er genskabt på baggrund af farvearkæologiske undersøgelser.

Snedkerdetaljer er vigtige elementer at undersøge, når man skal datere et interiør eller et helt hus. Hvad skal man se efter? Hvordan måler man et profil op? Hvordan værdisætter man et interiør i relation til frednings- og bevaringsværdier, og hvad kalder man de forskellige profiler, når man skal udarbejde en redegørelse til myndighederne?

Står man som rådgiver over for en restaureringsopgave, der omfatter interiører med stuklofter, er det ligeledes vigtigt at kende til de traditionelle materialer og støbe- eller trækketeknikker – og til deres styrker og svagheder.

Hvordan afrenser og genmaler man et stukloft? Kan man redde et helt stukloft, der hænger, eller skal det nedtages og rekonstrueres – og hvordan gør man i så fald det? Hvordan opsættes stukkatørarbejderne? Vi hører også om en case med helt nydesignede stuklofter med indbygget ventilation tilpasset et historisk hus.

Dato
Torsdag d. 03. oktober 2019

Tidspunkt
09.30 - 16.00

Sted
Raadvad

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Denne kursusdag koster kr. 4.000 (ex. moms).

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring
Louise Swärd Alfbecker, arkitekt maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Søren Vadstrup, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Camilla Løntoft Nybye, arkitekt maa. MSc., Kgl. Bygningsinspektør, indehaver, Rønnow Arkitekter
Ole Drachmann, arkitekt maa, SAR, MAS, RIB, Drachmann Arkitekter aps
Henrik Svensson, stukkatørmester, O.H.Svensson & Søn

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: