Center for Bygningsbevaring Logo

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 03
Facader i grundmur

Kurset er afholdt

Formiddagens program spænder fra materialer og metoder, som typisk anvendes til restaurering af både blank og pudset murværk, til skadetyper, afrensningsmetoder, nypudsning og genpudsning, samt hvordan man reparerer puds og rammer den rigtige farve igen.

Kursusdagen omhandler også restaurering og genskabelse af både naturstens- og støbte dekorationer. Hvordan registrerer og vurderer man omfanget af skader? Skal man reparere, nyhugge eller genstøbe eller måske bare konservere. Ældre, murede huse, der har en rig tradition for udsmykkede og fremhævede elementer på facaden som gesimser, sokkel, vandrette bånd og fordakninger og indfatninger ved vinduer og døre. Udsmykningerne blev typisk udført i natursten og opsat på fornemme bygninger, men efter industrialiseringen i 1800-tallet blev støbte og massefremstillede facadedekorationer almindelige og benyttet på alt fra etageejendomme til stationsbygninger og borgerskabets villaer.

Nationalmuseets Bevaringsafdeling fortæller på kursusdagens sidste indlæg om murværk, som nedbrydes af fugt og salte. Hvad stiller man op med dem? Hvordan fugtsikrer man fundamenter, kældervægge og facader, hvordan radonsikrer man og hvordan regulerer man luftfugtighed og indeklima i sårbare bygninger, så man undgår skimmelsvamp og andre skader?

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere

Anne Lindegaard, Arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Holger Schultz, Cortex Facaderens
Poul Klenz Larsen, Civ. Ing. Nationalmuseets Bevaringsafdeling

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: