Center for Bygningsbevaring Logo

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 02
Dag 2 Restaurering og projektering

Kurset er afholdt

Forudsætningen for at arbejde med fredede eller bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer er, at man er i stand til at aflæse og forstå de eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske sammenhænge. Kursusdagen belyser de metoder, der knytter sig til en bygningsundersøgelse lige fra værdisætning, opmåling og kildestudier til antikvariske og historiske analyser.

Slots- og Kulturstyrelsen præsenterer ønsker til ansøgningsmaterialet belyst ved cases og vi hører styrelsens faglige retningslinjer, der kan være en god hjælp ved restaurering og ombygning.

Eftermiddagens indlæg og cases spænder fra forberedelse af projektmateriale, miljøsanering og økonomisk styring af projekter og eksempler på restaureringsprojekter, der indeholder både værdisætning, bygningsundersøgelser, opmåling, farveundersøgelse, metoder og sammenhæng mellem undersøgelse og endeligt restaureringsprojekt.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere

Anne Lindegaard, arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Birte Skov, arkitekt maa, Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv ,Fredede Bygninger
Amanda Andresen, arkitekt maa, Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, Fredede Bygninger     
Troels Andersson Søe arkitekt maa, projektleder, Center for Bygningsbevaring
Anne Lene Jørgensen, arkitekt maa, byggeøkonom MDB, indehaver, Varmings Tegnestue 

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: