Center for Bygningsbevaring Logo

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 02
Restaurering og projektering

Afholdes i Raadvad
Onsdag d. 30. september 2020

PROGRAM som pdf

Forudsætningen for at arbejde med fredede eller bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer er, at man er i stand til at aflæse og forstå de eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske sammenhænge. Kursusdagen belyser de metoder, der knytter sig til en bygningsundersøgelse lige fra værdisætning, opmåling og kildestudier til antikvariske og historiske analyser.

Slots- og Kulturstyrelsen præsenterer 6 nye faglige retningslinjer til dagens emner, herunder formulerede retningslinjer for formgivning af nye elementer i historisk kontekst og retningslinjer for sagsbehandling ved nyere arkitektur.

Eftermiddagens indlæg og cases spænder fra forberedelse af projektmateriale, miljøsanering og økonomisk styring af projekter og eksempler på restaureringsprojekter, der indeholder både værdisætning, bygningsundersøgelser, opmåling, farveundersøgelse, metoder og sammenhæng mellem undersøgelse og endeligt restaureringsprojekt.

Dato
Onsdag d. 30. september 2020

Tidspunkt
09.00 - 16.00

Sted
Raadvad

Tilmeldingsfrist
Tre uger før kursusdagen

Pris
4.000 kr + moms pr. kursusdag Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften. Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Covid 19
Center for Bygningsbevaring følger myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.
Alle kurser forventes afholdes som planlagt:

- Vi sørger for ekstra høj hygiejne på kursusstedet

- Vi sørger for håndsprit og  mundbind, hvis der bliver officielle krav om det

- Vi sørger for, at der er god afstand

- Vi sørger for forplejning efter de retningslinjer, der er for området.

- Skulle der blive forsamlingsforbud for grupper op til 25 personer afholdes kursusdagen som webinar.

Bliver du ramt af COVID-19
Hvis du selv bliver ramt af Covid-19 og dermed forhindret i at møde op på kursusdagen, kan du flyttes til en af de følgende kursusdage eller du kan vælge at sende en kollega.

Afmelding eller ændringer i din deltagelse skal ske skriftligt på mail til info@bygningsbevaring.dk

Al offentlig information om pandemien findes her: www.coronasmitte.dk

Tilmelding
www.bygningsbevaring.dk/kursus-tilmelding

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Adam Duus-Boolsen, arkitekt maa, projektleder, Center for Bygningsbevaring
Anne Lene Jørgensen, arkitekt maa, bygeøkonom MDB, indehaver, Varmings Tegnestue

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758 
E-mail: