Center for Bygningsbevaring Logo

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 02
Restaurering og projektering

Kurset er afholdt

PROGRAM som pdf

Forudsætningen for at arbejde med fredede eller bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer er, at man er i stand til at aflæse og forstå de eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske sammenhænge. Kursusdagen belyser de metoder, der knytter sig til en bygningsundersøgelse lige fra værdisætning, opmåling og kildestudier til antikvariske og historiske analyser.

Slots- og Kulturstyrelsen præsenterer 6 nye faglige retningslinjer til dagens emner, herunder formulerede retningslinjer for formgivning af nye elementer i historisk kontekst og retningslinjer for sagsbehandling ved nyere arkitektur.

Eftermiddagens indlæg og cases spænder fra forberedelse af projektmateriale, miljøsanering og økonomisk styring af projekter og eksempler på restaureringsprojekter, der indeholder både værdisætning, bygningsundersøgelser, opmåling, farveundersøgelse, metoder og sammenhæng mellem undersøgelse og endeligt restaureringsprojekt.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Eva Sievert Asmussen og Birte Skov, arkitekter maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Adam Duus-Boolsen, arkitekt maa, projektleder, Center for Bygningsbevaring
Anne Lene Jørgensen, arkitekt maa, bygeøkonom MDB, indehaver, Varmings Tegnestue

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758 
E-mail: