Center for Bygningsbevaring Logo

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 01
Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Kurset er afholdt

Kursusdagen omhandler overordnet lovgivning og intentioner i forhold til bevaring og sikring af både de fredede og de bevaringsværdige bygninger. Hvem gør hvad? Hvad er forskellen på fredet og bevaringsværdig? Hvad er konsekvenserne ved en udpegning ifølge bygningsfredningsloven?

Hvilke bygninger og hvilken type arkitektur er blevet tillagt værdi på et givent tidspunkt - kan der ses et særligt mønster eller holdningsskift i fredningerne og hvad har påvirket de forskellige lovgivninger både i en international og national kontekst.

De bevaringsværdige bygninger administreres af kommunerne, men Slots- og Kulturstyrelsens rådgiver også kommunerne i bevaring af kulturmiljøer, og de nationale interesser i forhold til kommuneplan og planstrategi, lokalplaner og kulturarv.

Hvilke forskellige registreringsmetoder kan benyttes til kommune- og bevarende lokalplanlægning? Dagen giver en kort introduktion til SAVE, som er den mest anvendte metode til udpegning af bevaringsværdige bygninger og dagen afsluttes med indføring i tendenser i både kommunernes og håndværkernes arbejde med de bevaringsværdige bygninger, der er udpeget.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere

Anne Lindegaard, arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Birte Skov, arkitekt maa, Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, Fredede Bygninger
Liv Knøchel Jeppesen, arkitekt maa, Slots og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, Fredede Bygninger
Jannie Rosenberg Bendsen, arkitekturhistoriker. ph.d
Arne Høi, arkitekt maa, institutleder, Det Kongelige Akademi

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: