Center for Bygningsbevaring Logo

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 01
Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Kurset er afholdt

Kursusdagen omhandler overordnet lovgivning og intentioner i forhold til bevaring og sikring af både de fredede og de bevaringsværdige bygninger i Danmark. Hvem gør hvad? Hvad er forskellen på fredet og bevaringsværdig? Hvad er konsekvenserne ved en udpegning? Hvad er styrelsens politik og ønsker for fremtiden?

Slots og Kulturstyrelsen har introduceret nye faglige retningslinjer for arbejder på fredede bygninger. Retningslinjerne skal hjælpe rådgiverne, lette sagsbehandlingen og medvirke til at myndighedernes krav til sikring af fredningsværdierne fastholdes. Bygningsrestaurering er et spørgsmål om holdninger, der måske også har udvikler sig over tid.

De bevaringsværdige bygninger administreres af kommunerne, men Slots- og Kulturstyrelsens rådgiver også kommunerne i bevaring af kulturmiljøer, og de nationale interesser i forhold til kommuneplan og planstrategi, lokalplaner og kulturarv. Hvilke forskellige registreringsmetoder kan benyttes til kommune- og bevarende lokalplanlægning? Hvad er kommunenetværket og hvad kan det bruges til?

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.  

Udbytte

Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer. 

Indlægsholdere 
Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring 
Birte Skov, arkitekt maa, Slots- og Kulturstyrelsen, 
Arne Høi, arkitekt maa, institutleder, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur 
Hanne Raunsmed, arkitekt maa, NORDMAK, Udvikling af fællesskaber 
Søren Vadstrup, arkitekt maa, forskningslektor, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur

Yderligere oplysninger

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 2086 0758 
E-mail: