Center for Bygningsbevaring Logo

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 01
Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Kurset er afholdt

PROGRAM som pdf

Slots og Kulturstyrelsen introducerer 45 helt nye faglige retningslinjer for arbejder på fredede bygninger. Retningslinjerne skal være en fremtidig hjælp for ejere, rådgivere og i selve sagsbehandlingen og medvirke til, at myndighedernes krav til sikring af fredningsværdierne fastholdes. Retningslinjerne bliver et gennemgående tema for de kommende kursusdage i kursusrækken, hvor kravene vil blive yderligere belyst ved hjælp af cases fra styrelsens sagsbehandlinger.

Kursusdagen omhandler desuden overordnet lovgivning og intentioner i forhold til bevaring og sikring af både de fredede og de bevaringsværdige bygninger i Danmark. Hvem gør hvad? Hvad er forskellen på fredet og bevaringsværdig? Hvad er konsekvenserne ved en udpegning? Er der planer om kommende temafredninger? Hvad er styrelsens politik og ønsker for fremtiden?

Slots- og Kulturstyrelsens rådgiver også kommunerne i bevaring af kulturmiljøer, og de nationale interesser i forhold til kommuneplan og planstrategi, lokalplaner og kulturarv. Hvilke forskellige registreringsmetoder kan benyttes til kommune- og bevarende lokalplanlægning? Hvad er kommunenetværket og hvad kan det bruges til?

Bygningsrestaurering er et spørgsmål om holdninger. Kursusdagen slutter med et indlæg om restaureringsholdninger, der måske også har udvikler sig over tid, samt en status for, hvordan forskningen har givet af ny viden om traditionelle materialer og metoder over de sidste ti år.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Indlægsholdere
Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring
Merete Lind Mikkelsen, arkitekt maa, kontorchef, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Anne-Line Møller Sutcliffe, arkitekt maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, KADK, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
Arne Høi, arkitekt maa, institutleder, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758 
E-mail: