Center for Bygningsbevaring Logo

Fredningsgennemgang
Alle fredede bygninger i Danmark får i perioden 2010-2015 besøg af Kulturstyrelsen. Formålet er at lave en komplet og detaljeret optegnelse over fredningsværdierne i hver bygning. 
Læs mere her

Handlingsplaner for fredede ejendomme
Handlingsplanen tager udgangspunkt i den pågældende ejendoms fredningsværdier, der er beskrevet i forbindelse med Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede bygninger. 

Som en hjælp til arbejdet med at bevare de fredede ejendomme, der ikke på anden vis er underlagt et professionelt og regelmæssigt tilsyn, tilbyder Kulturstyrelsen ejerne en vejledende handlingsplan. 

Der kan først ansøges om udarbejdelse af en handlingsplan, når fredningsgennemgangen har været på besøg. For at benytte tilbuddet skal ansøgningen sendes elektronisk via link på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Center for Bygningsbevaring tilbyder som en del af centerets bygningssynsordning at udføre handlingsplaner.

Kurser
Center for Bygningsbevaring og Kulturstyrelsen har samarbejdet omkring udvikling af metoder og tilbyder kurser i værdisætning og udarbejdelse af handlingsplaner rettet mod rådgivere. Læs mere HER