Center for Bygningsbevaring Logo

Feltarbejde i Grønland

Anders Nielsen og Søren Vadstrup fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad er på feltarbejde i Sydgrønland i ugerne 37-39 for at kortlægge områdets fredede og bevaringsværdige bygninger, deres historie, tilstand og udarbejde vedligeholdelses planer for de offentligt ejede. Rejsen går til Narssaq, Qaqortoq og Nanortalik.